Laatukulttuuri syntyy kurinalaisuudesta ja intohimosta

Pohdittaessa laatua ja siihen liittyviä vaatimuksia ei voi välttyä ajatukselta, että laatu vaatii kurinalaisuutta. Silloin ensisijaisena tavoitteena täytyy olla se, että laatutyöstä tehdään rutiinia. Ei kukaan jaksa, jos joka päivä täytyy miettiä miten asiat pitikään tehdä. Yrityksen johdolla on tässä päävastuu. Tärkeää on osallistaa myös koko henkilökunta.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Työskentelyn laadun eteen tulee olla päivittäistä, mutta siitä ei kuitenkaan saa tulla rasite. On uskottava viimeiseen asti omaan tapaan toimia ja muodostettava itselle sopiva toimintakulttuuri. Kärsivällisyys on hyve, sillä kultturi muuttuu hitaasti. Siihen tarvitaan useita erilaisia ongelmien ja onnistumisten polkuja.

Vaikka yrityksen kaikki muut osa-alueet laadusta olisivatkin kunnossa, mutta intohimo puuttuu, jää erinomaisuus saavuttamatta ja samalla hyödyt vähäiseksi.

Uskon itse vahvasti siihen, että laatukulttuurin kehittymisen perustana on ihmisten oma intohimo laadukkaaseen tekemiseen. Vaikka yrityksen kaikki muut osa-alueet laadusta olisivatkin kunnossa, mutta intohimo puuttuu, jää erinomaisuus saavuttamatta ja samalla hyödyt vähäiseksi.

Asiakkaat ja markkinat poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta laatu on silti tärkeää kaikille. Terveydenhuollossa laadulla on erityisen keskeinen rooli. On ymmärrettävä laadun taso ja pohdittava, voiko laadulla ylipäätään erottautua. Asiakkaan ääni on aina laadun lähtökohta.

Asiakkaan ääni on aina laadun lähtökohta.

Laatu terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa laatua kuvataan usein termeillä pätevyys, turvallisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja kommunikaatio. Kun vastaavasti ammattilaisilta kysytään laadusta, he haluavat aina ensisijaisesti turvata potilaan terveyden, perustuen tietoon ja oikea-aikaisesti tehtyihin päätöksiin.

Tässä työssä onnistuminen edellyttää organisaatiolta avointa ja suoraa keskustelu. On pystyttävät miettimään asioita asiakkaan, lisäarvon, hinnan, kustannusten ja tuoteen näkökulmista. Yrityksen prosessien on oltava yksikertaisia, jotta asiakastarpeet kuullaan ja niiden toimivuutta voidaan arvioida. Prosessien omistajien tulee olla tinkimättömiä toimissaan, selkeitä kommunikoinnissaan ja kansantajuisia. On saatava ihmiset innostumaan ja mukaan systemaattiseen työhön. Innostuessaan ihmiset ovat rohkeita ja kokeilunhaluisia, syntyy uusia oivalluksia ja luova ongelmanratkaisu toimii. Tämän ymmärryksen kasvaessa laatu alkaa lisääntyä kuin itsestään ja sen mukana myös kilpailuetu.

Kirjoittaja Janne Vainio on Acuvitec Oy:n toimitusjohtaja.