Laajalla ymmärryksellä kohti parempia lopputuloksia

Järjestelmäpäällikkö Tatu Pessa kohtaa työssään paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta mikä tärkeintä, hän katsoo asioita isommasta näkökulmasta. Kokonaisuuden hallinta, yhteistyö eri tiimien kanssa ja aktiivinen esimiestyö ovat työssä onnistumisen edellytyksiä.

Sonja Sjögren

Työssäni järjestelmäpäällikkönä tarvitaan teknistä osaamista palvelinympäristön, tietoverkon ja tietoturvan hallinnasta. Nämä taidot muodostavat pohjan kokonaiskuvan hahmottamiselle, ja juuri se on työssäni paitsi tärkeintä, myös vaikeinta. Yksityiskohdat ovat tärkeitä ja niihin pitää keskittyä, mutta yksikään yksityiskohta ei saa viedä huomiota pois kokonaisuuden hallinnasta.

ACUTEn tuotantoympäristö on laaja. Yksittäisille asioille on helppo rakentaa mittareita ja valvontaa, joiden kautta yksityiskohtiin päästään reagoimaan nopeastikin. Monesti reagointi tapahtuu jo ennen kuin asiasta on ehtinyt muodostua ongelma ACUTEn loppukäyttäjälle.

Yhteistyön avulla kohti parempia ratkaisuja

Tuotantoympäristön hallinta ei ole pelkästään valvontaa ja valvonnasta nouseviin hälytyksiin reagointia. Pyrimme jatkuvasti löytämään parempia tapoja tehdä asioita, on kyseessä sitten sisäisten prosessien parantaminen, uudet työkalut, tietoturvaratkaisut tai muut tekniset uudistukset. Näitä kaikkia operaatiotiimi suunnittelee yhdessä tuotehallinnan, tuotekehityksen ja asiakasrajapinnan tiimien kanssa. 

Erilaisten näkökulmien kautta löytyvien ratkaisujen kehittäminen ja vieminen tuotantoon on palkitsevaa

Yhteistyö muiden tiimien kanssa tekee työstä mielenkiintoista, ja erilainen osaaminen tuo ongelmanratkaisuun sekä palvelun kehittämiseen uusia näkökulmia. Erilaisten näkökulmien kautta löytyvien ratkaisujen kehittäminen ja vieminen tuotantoon on palkitsevaa. Loppukäyttäjä hyötyy siitä, että ACUTEa kehitetään tuotteena ja palveluna oikeaan suuntaan.

Aktiivinen esimiestyö korona-aikana

Teknisen puolen lisäksi työssäni on toinen vähintään yhtä tärkeä puoli: esimiestyö. Korona-pandemian lisäämä etätyö ei suoranaisesti ole muuttanut esimiestyön luonnetta. Etätyöskentely vaatii kuitenkin esimieheltä enemmän aktiivisuutta tiimin johtamisessa, sillä työpaikalla tapahtuvat lounas- ja kahvitaukokohtaamiset puuttuvat arjesta. Työn edistymistä pystyy seuraamaan järjestelmistä, mutta sen selvittäminen, miten ihmisellä oikeasti menee, vaatii henkilökohtaista kontaktia ja keskustelua.

Kuka: Tatu Pessa, järjestelmäpäällikkö.

Mitä tekee: Vastaa operaatiotehtävistä.

Polku: Vitecillä elokuusta 2018 lähtien.

Työssä motivoi: Ongelmanratkaisu ja ratkaisuista nousevat kehitysideat.

Erityistaito: Pitkän teknisen kokemuksen tuoma ymmärrys monimutkaisen palvelinympäristön ylläpidosta.

Motto: Virheitä saa tehdä, niistä on vain otettava opiksi.