02 maaliskuuta 2022

Kustannusseurantaraportti mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan

ACUTEn uudistunut raportointi tuottaa moderneja raportteja, joista ensimmäisenä lanseerataan kustannuspaikka ja sairauslomaraportit. Kustannusseurantaraportin avulla työterveyden kustannusten korvauksia voidaan seurata reaaliaikaisesti jo tilikauden aikana.

Silmälasipäisen miehen sivuprofiili katsoo näytöltä graafeja. Kollegan käsi osoittaa näytöllä olevia graafeja.

Työnantajaorganisaatioilla on mahdollisuus hakea Kelasta työterveyden kustannusten korvauksia, mitä varten tulee tehdä seurantaa. Aiemmin Acutessa tarvittavat tiedot on saatu muodostettua vasta tilikauden päättymisen jälkeen, sillä seuranta on perustunut laskutukseen ja jälkijättöiseen raportointiin. 

– Pohdimme, voisiko samaa tehdä reaaliaikaisesti jo tilikauden aikana syntyneistä kustannuksista, joita ei välttämättä ole vielä laskutettu ollenkaan, Vitecin tuote- ja palvelukehittäjä Anita van Gils kertoo. 

Raportti perustuu samaan tietojen ryhmittelytapaan, johon myös Kelaan lähtevä korvaushakemus pohjautuu. Näin kustannustietoja saadaan tarkasteltua etukäteen.  

Raportti perustuu samaan tietojen ryhmittelytapaan, johon myös Kelaan lähtevä korvaushakemus pohjautuu.

Lisäksi mukana on taulukointia. Kustannusten muodostumista ja kehittymistä voidaan seurata vuosittain ja työntekijäkohtaisesti.  

– Tämä on meille kokonaan uusi raportointitapa, ja se on mielestämme onnistunut hyvin. Myöhemmin saamme kysyttyä myös asiakkailta palautetta.  

Raportit muodostavat kokonaisuuden 

Vitecin yhteistyö Cerion Solutions Oy:n kanssa mahdollistaa uudentyyppisten raporttien tekemisen, jotka eivät aiemmilla työkaluilla onnistuneet.  

Kustannusseurantaraportit muodostavat kokonaisuuden useista erilaisista raporteista. Näistä yksi on hoidonsyyperusteinen kustannusseuranta, jolla voidaan koostaa tiettyyn diagnoosiin kohdistuneet kustannukset.  

– Kustannuksia voi tarkastella diagnooseittain grafiikkana tai pureutua sen alla olevaan henkilöön ja henkilöihin asti, Anita selventää. 

Kustannusseurantaraportit muodostavat kokonaisuuden useista erilaisista raporteista.

Raportoinnin modernisoinnin ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan käyttöön kustannuspaikka- sekä sairauslomaraportit. Kustannusseurantaraportit ovat toistaiseksi vielä kehityksen viimeistelyvaiheessa, ja sairauslomaraportti on parhaillaan tuotantokäytössä pilottiasiakkaalla. Vitecin myyntitiimi auttaa asiakkaita mahdollisissa kysymyksissä. 

– Vitecin kehitystyö painottuu tällä hetkellä raporttien käyttöönoton helpottamiseen ja päivittämiseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaillemme kevyt käyttöönotto kokeilujaksoineen, Anita tiivistää.