Korvaavan työn malli nyt ACUTEssa

Asiakkaalle voidaan merkitä korvaavan työn kannanotto sairauslomaa lisättäessä, jos tästä on työnantajan kanssa sovittu. Korvaava työ on paremmin asiakkaan terveydentilalle soveltuvaa työtä, johon siirtymisellä voidaan välttää sairauspoissaolo. Korvaavan työn mallia sovelletaan vain työterveydessä.

Korvaavan työn malli löytyy uutena ominaisuutena ACUTE-potilastietojärjestelmästä. Asiakkaan soveltuvuutta korvaavaan työhön arvioidaan sairausloman kirjoittamisen yhteydessä, jos korvaavan työn malli on organisaatiolla käytössä. Kyseessä on työterveyslääkärin kannanotto, jonka ratkaisusta päättää työnantaja.

Kun korvaavan tai muokatun työn mallista on yrityksessä erikseen sovittu, ACUTEn ominaisuus muistuttaa jatkossa automaattisesti kannanoton kirjaamisesta sairauspoissaolon yhteydessä.

– Olemme tehneet toiminnallisuuden rakentamisessa tiivistä yhteistyötä asiakasyritystemme, erityisesti Finlan kanssa, kertoo Vitecin tuotepäällikkö Sonja Ahvenjärvi.

Korvaava työ on sairauspoissaolon korvaava toimenpide. Useimmiten työnkuvan muokkauksen tarve vastaa kestoltaan sitä, mikä sairauspoissaolon kesto olisi, jos työnkuvaa ei pystyttäisi muokkaamaan työkykyä vastaavaksi.

– Puhumme Finlassa mieluummin muokatun työn mallista, sillä se on laajemmin käytettävissä kuin korvaavan työn malli. Näiden ero on siinä, että korvaavassa työssä henkilöä voitaisiin käyttää myös muihin kuin hänen työsopimuksensa mukaisiin työtehtäviin, mikä on käytäntö, josta täytyy aina yrityksessä kolmikantaisesti sopia. Paljon yleisempää on työnkuvan muokkaaminen terveysperusteisesti oman työnkuvan sisällä, kertoo Finlan vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila.

Matalan kynnyksen kannanotto

Muokatun työn mallissa lääkäri kirjoittaa todistukselle rajoitteen eli sen, mitä työssä pitäisi välttää ja kuinka pitkän ajan. Sen jälkeen henkilö käy asian läpi työpaikalla esimiehensä kanssa ja he miettivät yhdessä soveltuvaa työnkuvaa. Lääkäri ottaa siis kantaa vain siihen, mitä pitää välttää ja kuinka kauan. Päätös siitä, pystytäänkö rajoitteiden mukaista työnkuvaa järjestämään vai pitääkö henkilön kuitenkin olla vielä sairauden vuoksi poissa töistä, jää ratkaistavaksi työpaikalle.

– Tämän tarkoitus on madaltaa kynnystä erilaisten järjestelyiden tekemiseen ja mahdollistaa se, että myös lääkäri, joka ei ole itse käynyt työpaikalla eikä välttämättä tunne työpaikan mahdollisuuksia muokata työnkuvaa, pystyy tekemään tällaisen kannanoton, Anttila kuvailee.

Kun korvaavan tai muokatun työn mallista on yrityksessä erikseen sovittu, ACUTEn ominaisuus muistuttaa jatkossa automaattisesti kannanoton kirjaamisesta sairauspoissaolon yhteydessä. Näin ollen lääkäreiden ei tarvitse erikseen muistaa, mille yrityksille kannanotto vaaditaan ja mille ei.

– Myönteistä on myös kannanoton siirtyminen lomakkeelta suoraan sairauskertomusnäkymään, sillä nyt sitä ei tarvitse enää kirjata kahdesti. Kiitos yhteistyöstä Acuten väelle tämän tärkeän toiminnallisuuden läpiviennistä kanssamme! kiittelee Anttila.