04 elokuuta 2021

Kirjautuminen päivitetään vahvaan tunnistautumiseen

Työnantajan extranetin ja potilaan ajanvaraussovelluksen kirjautuminen päivittyy. Käyttäjä ohjataan vahvaan tunnistautumiseen, mikä parantaa olennaisesti tietoturvaa.

Kaisu Aarno-Kaisti

Vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella päivittävät olennaisesti kirjautumisen työnantajan extranetiin sekä ajanvaraussovellukseen, josta varataan aika lääkärille. Tunnistautumisen avulla pystytään paremmin todentamaan, kuka kirjautuva käyttäjä on. 

– Vahva tunnistautuminen lisää merkittävästi tietoturvaa. Ominaisuudella voidaan lisätä varmuutta siitä, ettei palveluita päästä väärinkäyttämään, Vitecin järjestelmäarkkitehti Juho Kunnari kertoo.  

Vahva tunnistautuminen lisää merkittävästi tietoturvaa.

Käytännössä järjestelmään lisättiin integraatio vahvan tunnistautumisen tarjoavan palvelun sovellukseen. Käyttäjälle muutos näkyy vain kirjautumisvaiheessa, ja muutoin kaikki pysyy teknisesti ennallaan. Tarve ominaisuuden päivittämiseen tuli asiakkailta.  

– Pyrimme jatkuvasti ottamaan huomioon asiakkailta tulevia toiveita järjestelmän kehitystyössä. 

Asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä 

Parannettu ominaisuus tulee ohjelmiston päivityksen myötä automaattisesti käyttöön kaikille asiakkaille ilman erillisiä toimenpiteitä. Toiminnallisuutta pilotoidaan ensin, ja toiminnan varmistuttua se laitetaan tietoturvaperusteisesti käyttöön kaikille asiakkaille. Jotta ominaisuus toimii, ACUTEsta pitää olla käytössä vähintään versio 21.03.  

– Kaikki asiakkaat kontaktoidaan etukäteen, ennen kuin siirto tehdään. Näin vältytään yllätyksiltä ja toiminnallisuus saadaan jouhevasti käyttöön kaikille, Juho tarkentaa.  

Parannettu ominaisuus tulee ohjelmiston päivityksen myötä automaattisesti käyttöön kaikille asiakkaille ilman erillisiä toimenpiteitä.

Vahvan tunnistautumisen lisääminen järjestelmään vaati taustaselvitystä ja teknistä toteutustyötä. Prosessi aloitettiin viime vuoden vaihteessa selvittämällä eri palveluntarjoajia. Toteutustyö aloitettiin maaliskuussa.  

Muutostyössä tuli vastaan yllättäviä haasteita, mutta niistä jokainen saatiin ratkaistua notkeasti. Alussa tavoite naulattiin pääpiirteittäin, ja prosessissa edettiin askel kerrallaan.  

– Ajatus oli alun perinkin lähteä toteuttamaan muutosta ketterästi niin, että haasteita taklataan sitä mukaa, kun niitä tulee vastaan. Emme kohdanneet mitään ylitsepääsemätöntä ja pystyimme reagoimaan nopeasti haasteisiin, Juho kertoo.