15 joulukuuta 2017

Kilpailu on terveyspalveluissakin terveellistä

Sote-uudistuksen ydin on asiakkaiden tarve. Uudistuksen tavoite on tuottaa kustannustehokkaammin ja sujuvammin entistä parempia palveluita. Tehokkuutta tuo myös digitaaliset ratkaisut. Kun rutiinit automatisoidaan, jää enemmän aikaa kohtaamisille.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella uudistus vaatii vielä jonkun verran lisätyötä, mutta maali häämöttää siitä huolimatta. Mitään ylitsepääsemätöntä ei ole edessä.

– Isossa uudistuksessa muutamien kuukausien viivästys ei ole mitenkään kohtalokasta, toteaa kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Olennaista on luoda toimiva kilpailu kaikkien palveluntuottajien kesken. Maakuntien oman tuotannon pakollinen yhtiömuoto olisi ollut siihen tiukka ratkaisu, mutta se on nyt todettu perustuslain vastaiseksi. Kilpailuneutraliteetin varmistaminen pitää Vartiaisen mukaan varmistaa nyt muilla keinoilla.

– Se miten yksityinen, kolmas ja julkinen sektori asetetaan tasavertaiseen asemaan pitää ratkaista muulla tavoin, sillä se on myös kustannustehokkuuden kannalta tärkeintä. Aito kilpailutilanne kirittää palveluita.

Unelmakuvassa olisi tekoäly, joka osaisi ohjata asiakasta.

Älykästä teknologiaa asiakkaan hyväksi

Jotta Suomeen saadaan toimivat terveyspalvelumarkkinat, joista voi syntyä myös huipputuotteita maailmalle vietäväksi, pitää valinnanvapauden lisäksi ottaa käyttöön myös älykästä teknologiaa. Sen avulla saadaan aikaan tehokkuutta niin toimintaan kuin kustannuksiin.

– Unelmakuvassa olisi tekoäly, joka osaisi ohjata asiakasta, hyödyntää asiakkaan historiatietoja ja yhdistää siihen miljoonia lääketieteellisiä tutkimusartikkeleita. Kaikki hyötyvät, jos yleistieto ja tutkimustieto saadaan yhdistettyä ketterästi. Hoitohenkilökunnalla olisi käytössään kaikki tieto potilaasta ja uusin tieteellinen tieto hoidon tueksi. Tuloksena olisi todennäköisesti nopeampi paranemisprosessi – terveyttä.

Valinnanvapauden myötä kilpailu kirittää yksityistä, julkista ja kolmatta sektoria terveellä tavalla.

Valinnanvapaus on iloinen asia

Kaikki uusi pelottaa, mutta uudistuminen on välttämätöntä.

– Jos me olisimme vapauttaneet terveyspalvelumarkkinat kilpailulle ennen Ruotsia, niin todennäköisesti suomalaista toimijaa kadehdittaisiin naapurissa, kuten meillä nyt vähän pahansuopaisestikin kadehditaan Attendoa. Vain aito kilpailutilanne kirittää palvelukehitystä, jonka hyöty tulee asiakkaalle.

Juhana Vartiaisen mukaan julkinen sektori on hyvä ja luotettava, mutta ketterä se ei ole.

– Lisäarvo syntyy yrityksissä. Valinnanvapauden myötä kilpailu kirittää yksityistä, julkista ja kolmatta sektoria terveellä tavalla. Kun kilpailuneutraliteetti varmistetaan, pitäisi kaikkien toimijoiden olla ketteriä, kehittäviä ja asiakaslähtöisiä. Ihmisille uudistusta tehdään. Uudistus tulee. Sen on pakko tulla.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen oli puhujana Vitecin asiakaspäivillä kesäkuussa 2017.