Kehittäjä tähtää sujuvaan ja tehokkaaseen käytettävyyteen

Kehittäjämme Toni Ahosen ydinosaaminen on ohjelmiston käytettävyydessä. Tonin työ koostuu ACUTEn käytön tarpeiden selvittämisestä, käyttöliittymän suunnittelemisesta ja hiomisesta lopulliseen asuunsa kehityksen aikana.

Sonja Sjögren

Vitecillä parannan olemassa olevia ACUTE-sivuja ja osallistun uusien sivujen suunnitteluun, jotta nämä täyttäisivät hyvän käytettävyyden määritelmät. Näitä ovat helppo opittavuus ja muistettavuus, tehokkuus, virheettömyys ja tyytyväisyys ohjelmiston käytön aikana. Työssäni vaaditaan hyvää ymmärrystä käyttäjien tarpeista ja tietenkin luovuutta käyttöliittymää suunnitellessa. Lisäksi vaaditaan joustavuutta, sillä suunnitelmat voivat muuttua kehityksen aikana nopeastikin. 

Tie kehittäjäksi 

Opiskelin Tampereen yliopistossa käyttöliittymäsuunnittelua, joka yhdistää sopivassa suhteessa IT-osaamista, luovuutta ja psykologiaa. Tutkintooni kuului käytön ongelmien analysointia, laboratorio-oloissa tehtyjä käytettävyystestejä ja paranneltujen sivujen tuottamista. Tutkintoni suorittamisen jälkeen olen käynyt koulutuksen automaatiotestauksesta.  

Vitecillä työskentelemme varsin laajan kokonaisuuden kanssa, joten kaikkien yksityiskohtien opiskeluun menee vielä melkoinen tovi. Käyttöliittymän suunnitellussa ei ole yhtä oikeaa tapaa, joten joskus on tehtävä valintoja useamman hyvän vaihtoehdon välillä. Koodaamisosaamiseni vaatii vielä työtä, mutta onneksi Vitecillä on hyvät rutiinit koodin katselmointiin ja osaavia työkavereita, jotka auttavat ongelmatilanteissa. 

Hyvästä ohjelmistosta vieläkin parempi 

ACUTE on varma ja monikäyttöinen ohjelmisto, mutta uskon, että kaikkien ohjelmistojen käytettävyyttä on aina mahdollista tehostaa. Yleisesti vanhempien ja laajempien ohjelmistojen kohdalla tapahtuu vuosien varrella rönsyilyä, ja lopulta kokonaisuuden hahmottaminen vaikeutuu. Yritän varmistaa, että käyttöliittymälle on olemassa selkeä suunnitelma ja standardit, joissa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet, olemassa oleva ohjelmisto ja lopullinen päämäärä. Hyvällä suunnitelmalla vähennetään riskiä joutua korjaamaan jo kertaalleen tehtyä.  

Asiakkaan näkökannasta toimivan käyttöliittymän avulla ACUTEn käyttäminen tehostuu, käyttöohjeita tarvitsee harvemmin ja itse työhön keskittyminen on helpompaa. Jos tuotetta saadaan kehitettyä asiakkaiden palautteen pohjalta, tuntuu ACUTE asiakkaille henkilökohtaisemmalta. 

Toivon, että käytettävyys nähdään alalla mahdollisuutena eikä velvollisuutena. Avoin keskustelu ja ideoiden heittely käytettävyyden ympärillä on sekä ohjelmiston tuottajan että asiakkaiden parhaaksi.  

Kuka: Toni Ahonen, kehittäjä 
Mitä tekee: Vastaa käytettävyydestä ja automaatiotestauksesta. 
Polku: Vitecillä vuodesta 2019. Harjoittelun kautta kehittäjäksi. 
Työssä motivoi: Hyvä työilmapiiri ja tunne siitä, että tekee jotain merkityksellistä. 
Erityistaito: Yritän aina nähdä asiat käyttäjän kannalta. Visualisoin ideani kuvien avulla ennemmin kuin selitän ne. 
Motto: Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. -Antoine de Saint-Exupery