Järjestelmien kommunikointi helpottaa kirjaamista

Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressillä hoitopolkujen hyödyntäminen on keskeinen osa ennaltaehkäisevää fysioterapiaa. Acute potilastietojärjestelmän integroiminen yrityksen muihin liiketoimintasovelluksiin on lisännyt työn mielekkyyttä.

Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi tarjoaa kuntosali- ja liikuntapalvelujen ohella fysioterapiaa 16:ssa toimipisteessä ympäri Suomea. Kun hyvinvointi on toiminnan keskiössä, perustuu asiakkaille tarjottavat palvelutkin nimenomaisesti sen lisäämiseen.

– Keskitymme sairauksia ja vaivoja hoitavien sekä ennaltaehkäisevien hoitosarjojen tarjoamiseen yksittäisten fysioterapiakäyntien sijaan. Tästä syystä hoitopolkujen käyttö on fysioterapeuttiemme työssä hyvin vahvasti läsnä, kertoo Fressin tietohallintopäällikkö Erkki Kalli.

Fressin oma toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen integroitu Acute potilastietojärjestelmä kommunikoivat ketterästi rest-rajapintaa hyödyntäen.

Fressin oma toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen integroitu Acute potilastietojärjestelmä kommunikoivat ketterästi rest-rajapintaa hyödyntäen. Järjestelmien integrointi on helpottanut käytännön kirjaamistyötä merkittävästi. Kun asiakkaalle myydään terapiasarja, siitä lähtee automaattisesti tieto Acuteen, joka luo asiakkaalle valmiiksi yksilöidyn hoitopolun käyntimäärineen, hintoineen ja kirjaamispohjineen.

– Myyntijärjestelmään integroitu Acute liikuttelee potilastietoja ja hoitosarjoja automaattisesti eri järjestelmien välillä. Tämä nopeuttaa terapeutin työskentelyä huomattavasti, Kalli luonnehtii.

Yhteistyöllä jatkuvaa kehittämistä

Muutama vuosi sitten alkanut yhteistyö Fressin ja Vitecin välillä on tukenut molempien toimijoiden kehittymistä.

– Vitec on tarjonnut meille työvälineet omaan kehittämistyöhömme. Rest-rajapintaa hyödyntäen olemme itse toteuttaneet oman hoitopolkujärjestelmämme ja luoneet oman toimintamallimme liiketoimintanäkökulma edellä. Samalla sekä työntekijät että asiakkaat hyötyvät, kun aikaa ei käytetä tietojen siirtoon järjestelmien välillä. Vitecin halu ja valmius asiakaskeskeiseen kehittämistyöhön ovat mahdollistaneet eteenpäin katsovan ajattelumme, toteaa Kalli.

Vitecin halu ja valmius asiakaskeskeiseen kehittämistyöhön ovat mahdollistaneet eteenpäin katsovan ajattelumme, toteaa Kalli.

Kirjaamistyön helpottuminen vaikuttaa työsuorituksen nopeutumisen ohella positiivisesti myös työn mielekkyyteen. Kun rutiininomaiset kirjaukset hoituvat automaattisesti, aikaa jää enemmän merkityksellisemmille asioille, kuten asiakkaiden kohtaamiselle. Kalli kertoo, että hyvien kokemusten innoittamana Fressillä suunnitellaan toiveikkaina jo uusia askeleita kehittymisen polulla.

– Alunperinkin haimme yhteistyötahoa, joka luo mahdollisuuden toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Seuraavaksi meidän on tarkoitus automatisoida ajanvaraushallinta. Sen myötä kirjaamisen mielekkyyttä saadaan entisestään lisättyä.