Järjestelmäosaaja puhuu asiakkaan kieltä

Henri Virtanen toimii Vitecillä järjestelmäasiantuntijana tarjoten teknistä osaamista helposti ymmärrettävässä muodossa ja asiakkaiden kanssa sujuvasti kommunikoiden. Järjestelmien kehittäminen vaatii ajan hermolla pysymistä.

Kaisu Aarno-Kaisti

Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyn tradenomi, ja opinnoissani syvennyin tietoverkkoihin ja järjestelmiin, joiden lisäksi osaamisalueisisiini kuuluvat skriptaus ja tietokannat. Osaan myös lukea koodia, mikä on hyödyllistä, vaikka en työssäni itse koodia suoraan tuotakaan. Vitecillä toimin erilaisissa integraatioprojekteissa, selvittelen vikatilanteita ja teen päivityksiä asiakasympäristöihin tarjoten Vitecille ja asiakkaillemme teknistä osaamistani.

Kommunikaation tärkeys

Pystyn itsenäiseen työskentelyyn, mutta suurin vahvuuteni on kuitenkin tiimipelaaminen ja kumppanien sekä asiakkaiden kanssa työskentely. Substanssiosaamista voi olla vaikka kuinka paljon, mutta jos tiimi ei toimi tai kommunikaatio asiakkaan kanssa ontuu, osaamista ei välttämättä päästä hyödyntämään. Minulle on tärkeää, että kollegoiden ja asiakkaiden mielestä kanssani on mukava tehdä töitä. Pyrinkin persoonallani luomaan rentoa ja humoristista työilmapiiriä.

Substanssiosaamista voi olla vaikka kuinka paljon, mutta jos tiimi ei toimi tai kommunikaatio asiakkaan kanssa ontuu, osaamista ei välttämättä päästä hyödyntämään.

Teemme Vitecillä tuotetta asiakkaille. Juuri siksi asiakkaiden tyytyväisyys ja heidän päivittäisen työnsä helpottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Välillä ongelmanratkaisussa tarvitaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jolloin kommunikaatiotaidot ovat isossa roolissa.

Työ tarjoaa haasteita monella osa-alueella

Työssäni kohtaan sekä teknisiä että loogisia haasteita. Teknologian ja toimintojen kehittyessä tulee pysyä ajan hermolla, ja vikatilanteita kohdatessa pitää toimia tehokkaasti. Kokonaisuuksien hallinta tarjoaa ajatustyölle haastettta. ACUTE-potilastietojärjestelmän ominaisuuksissa on toisiinsa nähden sellaisia riippuvuuksia, joiden myötä yhden ominaisuuden päivittäminen tai muuttaminen voi vaikuttaa myös muihin ominaisuuksiin. Kun lisäksi huomioidaan tietoturva ja muut muutokset, kokonaisuudesta muodostuu valtava pienten tekijöiden verkko, jota pitää pystyä hallitsemaan.

Teknologian ja toimintojen kehittyessä tulee pysyä ajan hermolla, ja vikatilanteita kohdatessa pitää toimia tehokkaasti.

Näen isoja mahdollisuuksia eri palveluiden yhtenevien toimintamallien välillä. Esimerkiksi jos Kelan hallinnoimassa OmaKanta-palvelussa kaikki potilastietojärjestelmät käyttäisivät yhteisen arkiston sijaan keskitettyä rekisteriä, eri toimijat voisivat rakentaa omannäköisensä käyttöliittymän hyödyntäen rekisterin rajapintaa. Tällöin eri järjestelmien välinen kommunikaatio sujuisi mutkitta, ja suurimman hyödyn saisivat terveydenhuollon asiakkaat, kun hoitopaikalla ei olisi väliä, ja jokaisessa järjestelmässä olisi ajantasaiset tiedot.

Kuka: Henri Virtanen, järjestelmäasiantuntija.
Mitä tekee: Ylläpitää ja päivittää asiakasympäristöjä sekä tietoliikenneyhteyksiä.
Polku: Aloittanut Vitecillä harjoittelijana 2015. Siirtynyt sovellusasiantuntijaksi 2016, ja vielä saman vuoden aikana vaihtanut nykyisiin järjestelmäasiantuntijan tehtäviin.
Työssä motivoi: Vaihtelevuus ja onnistumiset.
Erityistaito: Tiimipelaaminen ja yltiöpositiivisuus (kollegoiden kommentti).
Motto: Keep it simple.