Isoissa kokonaisuuksissa onnistutaan yhteistyöllä

Työterveys Helsinki pilotoi parhaillaan sähköisen asioinnin asiakasportaalia. Onnistunut lopputulos taataan osaavilla kumppaneilla ja ketterällä yhteistyöllä. Acuten rajapinta luo monipuolisen valmiuspohjan eri järjestelmien integroinnille.

Sähköisen palvelumaailman kehittäminen terveydenhuoltoalalla on mielenkiintoista ja vaativaa hommaa. Työterveys Helsinki pilotoi parhaillaan sähköisen asioinnin asiakasportaalia, jonka kautta ajanvaraukseen, hoidontarpeen arviointiin ja viestintään liittyvät sähköiset palvelut ovat helposti asiakkaan ulottuvilla. Kun asiakkaat ohjataan käyttämään pääsääntöisesti sähköisiä kanavia, on kyseessä samalla iso sisäinen muutos yrityksen toimintakulttuurin näkökulmasta.

Kehittäessä on sitouduttava pitkäaikaiseen kumppanuuteen, ja silloin ei haittaa, että ihmisetkin ovat kivoja.

– Sähköiset hankkeet ovat harvoin asiakkaan näkökulmasta vain sähköisiä uudistuksia. Tämä on iso kokonaisuus, jossa vaaditaan paljon tietoa, taitoa ja ymmärrystä. Näissä on sitouduttava pitkäaikaiseen kumppanuuteen, ja silloin ei haittaa, että yhteisen tekemisen ääressä olevat ihmisetkin ovat kivoja, kiittelee Työterveys Helsingin yksikön johtaja Ritva Teerimäki.

Asiakasportaali on toteutettu valmennus- ja teknologiayhtiö Movendoksen Health Platform-ratkaisulla, joka on integroitu Acute-potilastietojärjestelmään.

– Tälla tavoin toteutettuna potilastietojärjestelmästä saatavilla olevan tiedon hallinta ei vaadi ylimääräistä manuaalista työtä asiakasportaalissa. Tällainen tieto voi liittyä esimerkiksi käyttäjä- ja asiakastunnuksiin, Movendoksen kehitystiimin vetäjä Hannu Mikkola kertoo.

Synergia lisää ymmärrystä

Kehitystyön taustalla on tarve saada asiakkaille modernit asiointikanavat, jotka lisäävät palvelujen saavutettavuutta. Kun järjestelmiä paritetaan toisiinsa ja toteutukseen haetaan erilaisia toiminnallisuuksia, tietosuoja-asiat nousevat keskiöön. Kuinka tieto saa liikkua, missä tieto asuu ja kuinka se kirjataan?

– Jotta voi kehittää palveluja, pitää ensin ymmärtää se, mitä pitää ymmärtää. Tässä osaavat kumppanit auttavat. Tällaiset ovat asiakkaille ainutkertaisia hankkeita ja oppimisen paikkoja. Kun toteutuksessa on mukana alansa ammattilaisia, ei pyörää tarvitse keksiä uudelleen, luonnehtii Teerimäki.

On tärkeää, että kumppanit esittelevät proaktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia meille ja että vuoropuhelu on aktiivista.

Kun työterveyden asiakas löytää ja tavoittaa tarvitsemansa palvelun vaivatta, ja työterveyden ammattilaisen työprosessi sujuu helposti, voivat molemmat osapuolet keskittyä tärkeimpään eli työterveysasiakkaan terveyden ja työkyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen.

– On tärkeää, että kumppanit esittelevät proaktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia meille ja että vuoropuhelu on aktiivista. Vain siten osaamme varautua tulevaan. Acutemarket on tästä hyvä esimerkki. Sieltä näemme, mitä kaikkea ja kenen kanssa Vitecillä on valmiiksi töitä vireillä. Se auttaa meitä päättämään, kenen puoleen kääntyä milloinkin, Teerimäki toteaa.

Toimiva yhteistyö nopeuttaa asioiden sujumista – kaikille osapuolille. Vitec ja Movendos ovat ennestään toisille tutut kumppanit.

– On hienoa, että Acutessa on avoin rajapinta, jota voi hyödyntää ja jolle voi rakentaa asiakaspuolta. Vitec on ollut hyvin joustava ja valmis kehittämään rajapintaa jatkuvasti, kiittelee Mikkola.