Integroituminen luo vahvan monitoimijaympäristön

Team Lead Juuso Heponevan mukaan lisäarvoa syntyy, kun uudet palvelut hyödyttävät sekä asiakasta että palvelun loppukäyttäjää. Aidoimmillaan hyöty kumpuaa ketterästä monitoimijaympäristöstä.

Nina Leppäniemi

Kaksi vuotta sitten käyttöönotettu teema ”lähemmäs asiakasta” on tuonut muutoksen tuulia asiakaspalveluumme ja asiakastiimien vetäjien työhön. Uuden teeman myötä syntyi uudet asiakkuustiimit, jotka koostuvat pääosin teknisistä osaajista ja sovellusasiantuntijoista. Asiakasvastaavana ja asiakastiimin vetäjänä vastaan tiimimme asiakkaiden saamasta palvelusta. Palvelun laatuun pystymme jokainen vaikuttamaan itse. Omalla asiantuntijuudellani, kokemuksellani ja esimerkilläni pyrin tarjoamaan omille tiimiläisilleni tähän mahdollisimman hyvän tuen.

Etenkin asioiden ja tarpeiden ennakoiminen asiakaspalvelussa on nykypäivänä tärkeää ja tähän tulee myös jatkossa panostaa. Ennakoimalla asioita ja tarpeita on mielestäni mahdollista saavuttaa parempi asiakastyytyväisyys ja asiakaspalvelukokemus.

Lisäarvon tuottaminen motivaattorina

Asiakaspalvelun yhdeksi tärkeimmäksi osaksi on viime aikoina noussut lisäarvon tuottaminen asiakkaan liiketoiminnalle. Kuulostaa haastavalta, mutta samalla myös motivoivalta näin asiakasvastaavan korvaan.

Lisäpalvelut vaativat usein integroitumista toisiin järjestelmiin. Tätä edistääksemme panostamme Vitecillä integroitumisen helppouteen niin uuden integraatioalustan kuin REST-rajapinnan muodossa.

Olen työskennellyt alalla asiakkaidemme kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Yhdessä on tehty paljon projekteja, niin itse ACUTE-järjestelmän käyttöönottojen kuin erilaisten integraatioidenkin osalta, ja sitä kautta asiakkaiden toimintatavat sekä tarpeet ovat tulleet tutuiksi. Toki tavat ja tarpeet muuttuvat vuosien varrella lakimuutosten ja yleisen toiminnan kehityksen myötä jatkuvasti. Siksi säännöllinen yhteydenpito asiakkaiden kanssa on erityisen tärkeää. Asiakkaiden tunteminen on edellytys sille, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme palveluita, joilla lisäarvon tuottaminen mahdollistetaan.

Parempi integroitavuus mahdollistaa kattavan monitoimijaympäristön

Lisäarvon tuottamiseen liittyy usein uuden palvelun käyttöönotto, joka mahdollistaa muun muassa paremmat digitaaliset palvelut ja nopeamman jatkohoitoon pääsyn terveydenhuollon asiakkaalle. Nämä lisäpalvelut vaativat usein integroitumista toisiin järjestelmiin. Tätä edistääksemme panostamme Vitecillä integroitumisen helppouteen niin uuden integraatioalustan kuin REST-rajapinnan muodossa.

Uskon vahvasti siihen, että integroituminen eri toimijoiden kanssa luo vahvan monitoimijaympäristön, jonka avulla palvelun laatu sekä käytettävyys niin loppukäyttäjällä kuin -asiakkaallakin paranevat.

 

Kuka: Juuso Heponeva, Team Lead.

Mitä tekee: Vastaa asiakkuustiimistä.

Polku: 11 vuotta Vitecillä. Asiakastuesta projekteihin ja sieltä asiakkuustiimin vetäjäksi.

Työssä motivoi: Asiakkaiden auttaminen sekä työn monipuolisuus ja sen tuomat haasteet.

Erityistaito: Ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa haastavissakin tilanteissa.

Motto: Kehitys loppuu tyytyväisyyteen.