13 tammikuuta 2023

Hyvinvointialueet tulivat, moni asia muuttui

Hyvinvointialueet aloittivat, mullistuiko maailma. Ei ehkä vielä, mutta kun hain hyvinvointialueiden aloituksen onnistumisesta tietoa, törmäsin Hyvä vastaanotto -valmennuksen tuloksiin.

Anita Van Gils hymyilee valkoista taustaa vasten.

On mukava lukea onnistuneista terveydenhuollon juuritason toiminnan parantamiseen tähtäävistä hankkeista. Avainsanoja, joilla potilaan ja ammattilaisen tyytyväisyys kasvaa, ovat omalääkäri, suoravastaanotto, heti hoitoon, lääkäri-hoitaja-tiimi. Kuulostaa jotenkin niin tutulta, samoista asioista myös minä olen kirjoittanut viime vuonna. Toivotaan, että nyt tämän valmennuksen myötä hyvät toimintatavat jäävät käytäntöön ja leviävät koko valtakunnan käyttöön, tai edes saman hyvinvointialueen sisälle.

Hyvä toimintamalli ei enää ala hoidon tarpeen arvioinnilla, vaan potilas otetaan heti hoitoprosessiin. Hoitoon pääsyn raportointi perustuu askeliin, joissa hoidon tarpeen arviointi on tärkeä askel. Onnistuuko raportointi enää, jos yksi askel, hoidon tarpeen arviointi, jää välistä pois?

Onnistuuko raportointi enää, jos yksi askel, hoidon tarpeen arviointi, jää välistä pois?

Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tavoite on vahvistaa ja lisätä perustason palvelujen toimintavarmuutta ja integraatiota. Perustason palvelujen kehittäminen on nostettu avainasemaan. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla edistetään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvä vastaanotto -valmennus on tuottanut juuri näitä uusia toimintamalleja. Niitä on hyvä koeponnistaa. Tavoitteena on myös vahvistaa meidän kaikkien omatoimisuutta omahoidossamme.

Siksi onkin mielestäni erikoista, että iso omatoimisuuden kannustin poistettiin vuoden vaihteessa. Suurin osa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista poistui. Fysioterapian korvaaminen poistui kokonaan. Luulisi, että nimenomaan fysioterapia on hyvä keino ylläpitää ja parantaa terveyttä omatoimisesti. Aika näyttää, kuinka iso osa yksityisen terveydenhuollon asiakkaista siirtyy hyvinvointialueen asiakkaaksi korvauksen poistumisen vuoksi. Jos niin käy, rahoituksen siirtäminen hyvinvointialueelle sairaanhoitokorvauksista kääntyy itseään vastaan.