19 huhtikuuta 2024

HUS Työterveys tehostaa potilashoitoa Vitec Acuten Hoitopoluilla

HUS Työterveys on tarjonnut korkealaatuisia terveyspalveluita noin 27 000 työntekijälleen vuodesta 2001 lähtien. Seitsemässä toimipisteessä ympäri Uuttamaata toimiva HUS Työterveys työllistää noin 80 terveydenhuollon ammattilaista, mukaan lukien työterveyslääkäreitä, yleislääkäreitä, työterveyshoitajia, fysioterapeutteja, psykologeja ja hallinnollista henkilökuntaa.

Vitecin kanssa solmittu yhteistyö ulottuu yli kahden vuosikymmenen taakse, aina vuoteen 2003, jolloin HUS Työterveys otti käyttöön ensimmäisen Vitecin tarjoaman potilastietojärjestelmän.

Positiivista palautetta ja lisää tehokkuutta

Suunnittelija Pia Immonen, jolla on keskeinen rooli Acuten pääkäyttäjänä ja erilaisissa kehityshankkeissa mukana olevana henkilönä, kertoo Acuteen siirtymisen tuoneen mukanaan useita positiivisia muutoksia. Uuden potilastietojärjestelmän myötä toiminta modernisoitui ja yhteistyö Vitecin kanssa sujui entistä paremmin.

– Eräs Acuten arvokkaimmista ominaisuuksista HUS Työterveydelle on ollut Hoitopolkujen käyttöönotto. Se mahdollistaa standardoitujen työn kulkujen ja hoidon laadun parantamisen. Hoitopolkujen käyttö on osoittautunut hyödylliseksi erityisesti tupakoinnin lopettamisen ja ohjatun omahoidon kaltaisilla osa-alueilla. Näissä asiakkaiden hoitopolut kulkevat hyvin samankaltaisina, jolloin niiden seuranta on suoraviivaista, Pia kertoo.

HUS Työterveydessä oli hoitopolku-malleja käytössä jo ennen mahdollisuutta integroida ne Acuteen. Tämän vuoksi ne otettiin järjestelmän sen mahdollistaessa käyttöön. Hoitopolkujen käytön tavoitteena oli yhtenäistää toimintatavat sekä parantaa laatua. 

Arki helpottuu sujuvuuden myötä 

Hoitopolkujen integrointi päivittäiseen käytäntöön on helpottanut rakenteellisempaa lähestymistapaa potilashoitoon. Hoitopolut mahdollistavat terveydenhuollon ammattilaisille hoidon edistymisen seurannan ja tehokkaammat päätöksentekomahdollisuudet. Hoitopolkujen käyttöönotto on saanut positiivista palautetta työntekijöiltä.

Palvelua työssään käyttävä hoitaja antaa hoitopoluista positiivista palautetta:

– Olen kokenut hoitopolun auttavan työtäni potilaan tupakoinnin lopettamisen seurannassa, sillä edellisen käyntikerran tekstit löytyvät helpommin ja kokonaisuutena on helpompi hahmottaa, kuinka vieroitus on asiakkaan kohdalla edennyt. Näen selkeästi sen, mistä viime kerralla on puhuttu ja mitä asiakkaan kanssa on sovittu, hoitaja kertoo. 

HUS Työterveys aikoo jatkossakin hyödyntää Acuten mahdollisuuksia vastata terveysalan kehittyviin tarpeisiin. Tiivis yhteistyö Vitecin kanssa ja innovatiivisten ratkaisujen omaksuminen mahdollistavat tehokkaamman hoidon tarjoamisen. 

HUS Työterveys on Helsingin yliopistollisen sairaalan omistama työterveyshuollon palveluntarjoaja.