Hilmo kerää terveyspalvelutuottajien tiedot THL:n tarpeisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä, Hilmo, on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, johon perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus, Avohilmo, kuuluu. Terveydenhuoltoa järjestävät palveluntuottajat lisäävät tietoa Avohilmoon ja Hilmoon niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Avohilmoon saa automaattisen tiedonsiirron suoraan ACUTEsta.

Kaisu Aarno-Kaisti

THL kerää terveydenhuoltoa järjestäviltä palveluntuottajilta perusterveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä Avohilmoon säännöllisesti tallennettavaa tietoa esimerkiksi rokotuksista, asiakaskäynneistä sekä niiden syistä ja tehdyistä toimenpiteistä.

– Tietojen kerääminen ja raportointi mahdollistavat terveyspalveluiden käytön sekä käytön syiden vertailun, THL:n ylilääkäri Jutta Järvelin sanoo.

Hilmon ja Avohilmon aineistoja käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjaukseen ja seurantaan, kuten alueiden arviointiin, kansalliseen sekä kansainväliseen tilastointiin, tieteelliseen tutkimukseen ja COVID 19 -rokote- sekä influenssaseurantaan.

Tietojen kerääminen ja raportointi mahdollistavat terveyspalveluiden käytön sekä käytön syiden vertailun.

– Juuri nyt ajankohtainen käyttökohde on esimerkiksi COVID 19 -epidemian seuranta, johon liittyen aineistoa kerääntyy ja hyödynnetään moninaisesti. Tiedoista voidaan muodostaa perustilannekuvaa ja tulkita, mitä terveydenhuollossa on epidemian aikana tapahtunut, Jutta kertoo.

Tietojen toimittaminen on lakisääteistä

Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, yksityinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito sekä sosiaalihuolto ovat lakisääteisesti velvoitettuja antamaan tietoja THL:lle.

– Hilmo-tietojen keruu perustuu THL-lakiin, jonka mukaan THL saa kerätä laissa määriteltyjä tietoja sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten, Jutta avaa.

Tilastointiin osallistuminen mahdollistaa samalla myös oman toimialan toiminnan seuraamisen ja vertailun muihin toimijoihin.

ACUTEsta on mahdollista saada automaattinen tiedonsiirto Avohilmoon, mikä edesauttaa palveluntuottajan lakivelvollisuuden täyttämistä.

– Perusterveydenhuolto on käyttänyt Avohilmorekisteröintiä jo pitkään, ja myös työterveyshuoltoa sekä yksityisiä terveydenhuoltopalveluita kannustetaan ottamaan rekisteröinti nyt aktiiviseen käyttöön, THL:n kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri sanoo.

Tiedoista muodostetut tilastot ovat julkisia, eli jokaisen vapaasti luettavissa ja käytettävissä.

Tiedonsiirto voidaan automatisoida ACUTEssa

ACUTEsta on mahdollista saada automaattinen tiedonsiirto Avohilmoon, mikä edesauttaa palveluntuottajan lakivelvollisuuden täyttämistä. Jotta tiedot saadaan siirrettyä ACUTEsta, asiakkaan tulee ensin ottaa Hilmo käyttöön.

– Käyttöönotto on helppoa, mutta vaatii toimenpiteitä sekä asiakkaalta että meiltä. Raportointi tilataan suoraan asiakasportaalista, jonka jälkeen asiakas laittaa ohjeistuksemme mukaan taustatiedot omassa järjestelmässään kuntoon, ja lopuksi teemme meillä vielä tarvittavat muutostyöt ennen kuin tiedonsiirto on valmis käytettäväksi, selittää Vitecin projektipäällikkö Laura Notko.