Helikopteriperspektiiviä ja läheistä yhteistyötä

Ohjelmistoyrityksen teknologiajohtajana minun on osattava katsoa alan kehitystä ja tulevaisuutta kaukaa ja samalla asiakasta hyvin läheltä. Nykytilanteen ymmärtäminen on lähtökohta kaikelle tekemiselle ja sitä myöten myös tavoitteissa onnistumiselle.

Järjestelmämme tarina on pitkä, ja kentältä tulevat tekniset vaatimukset ovat muuttuneet vuosien varrella paljon. Näemme Acuten elinkaaren jatkuvan pitkänä myös kauas tulevaisuuteen. Siitä pidämme huolen järjestelmän eri osien hallinnalla.

Nykyisessä roolissani teknologiajohtajana olen ollut puolitoista vuotta. Vastuualueinani ovat yrityksen teknologiset ratkaisut aina tuotekehityksestä integraatioihin, tuotehallintaan ja palvelinsaliin. Vaikka olen pysytellyt asiakkaan näkökulmasta taustajoukoissa, on asiakasnäkökulma jatkuvasti läsnä tekemisessäni.

Luomme työssämme paljon uutta. Tähän tarvitsemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Palaute on kullan kallista!

Meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, miksi olemme nyt siinä, missä olemme ja myös pohtia kriittisesti sitä, mistä tiedämme olevamme juuri siinä, missä ajattelemme olevamme. Näihin kysymyksiin vastaamalla saamme selville, mitä meidän tulee seuraavaksi tavoitella ja miten varmistamme sen, että pääsemme näihin tavoitteisiimme.

Uuden luominen vaatii vuoropuhelua

Vahvistamme jatkuvasti teknistä kyvykkyyttämme, joka mahdollistaa paremman laadun, saatavuuden ja käyttökokemuksen. Huolehdimme siitä, että ratkaisumme vastaavat nykypäivän asiakasvaatimuksiin ja että järjestelmämme vastaavat palveluna sitä, mitä asiakas tarvitsee. Jotta jatkuva parantaminen on mahdollista, on tietoisuuden nykytilasta oltava hyvällä tasolla.

Luomme työssämme paljon uutta. Tähän tarvitsemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Palaute on kullan kallista! Myös lakisääteiset vaatimukset vaikuttavat paljon järjestelmämme keskeisiin toiminnallisuuksiin. Niiden kehittäminen vaatimusten mukaisiksi ja helposti käytettäviksi vaatii paitsi ammattitaitoa myös aktiivista dialogia järjestelmämme käyttäjien kanssa.

Teknologiajohtajan arki ei kuitenkaan ole pelkkää tekniikkaa. Liiketoiminnan näkökulmat ja HR-asiat ovat hyvin tiiviisti läsnä. Usein tämä homma vaatii korkeaa helikopteriperspektiiviä ja ajoittain myös vielä kirkastumattomien visioiden sietämistä. Sieltä matka tekniseen yksityiskohtaan tai hallinnolliseen kiemuraan on pitkä. Yhtä kaikki, tämä monipuolisuus ja arjen haasteellisuus on työni suola.

 

Kuka: Jussi Huhtala, teknologiajohtaja.

Mitä tekee: Vastuualueena yrityksen teknologiset ratkaisut: palvelinsali, tuotekehitys, integraatiot ja tuotehallinta.

Polku: Vitecillä vuodesta 1998: asiakastuki, sovellusasiantuntija, projektipäällikkö, kehittäjä, sovellusarkkitehti, tuotekehityspäällikkö, teknologiajohtaja.

Työssä motivoi: Hieno työyhteisö, kasvutarinoiden ja kehittymisen seuraaminen sekä terveydenhuolto toimialana.

Erityistaito: Pitkä kokemus talosta eri tehtävien näkökulmista ja niiden tuoma luottamus omaan osaamiseen.

Motto: Mieti tarkkaan mitä tavoittelet, sillä se saattaa hyvinkin toteutua!