08 toukokuuta 2022

Hankaloittaako uusi käyttöoikeusasetus sotealan työtä?

Osallistuin tässä taannoin kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin asetusluonnosta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksista. Asetusluonnos oli ollut jo lausuntokierroksella ja esittelyssä oli palautteen perusteella parannettu versio.

Anita Van Gils hymyilee valkoista taustaa vasten.

Käyttöoikeusasetuksella säädetään mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja muut asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat enintään käyttää. Asetus on tulossa voimaan ensi vuoden alusta ilman siirtymäaikaa.

Sinänsä on hyvää kehitystä, että meillä on yhteiset pelisäännöt mitä tietoja on lupa nähdä ja käyttää. Liiallisella säätelyllä ei kuitenkaan mahdollisteta moniammatillista tai monialaista yhteistyötä, jotka mielestäni ovat tulevaisuuden toimintatapoja. Käykö tässä niin, että asetuksen säätäjä työntää asioita eri suuntaan mihin kehitys on menossa ja käytännössä estää uudet toimintatavat? Ja estää pahimmassa tapauksessa myös asiakkaan hyvän hoidon, kun tietoa olisi olemassa, vaan ei saatavissa.

Liiallisella säätelyllä ei kuitenkaan mahdollisteta moniammatillista tai monialaista yhteistyötä, jotka mielestäni ovat tulevaisuuden toimintatapoja.

Jos tarkoitus on vahvistaa esimerkiksi fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa, asiaa ei taida auttaa se, ettei fysioterapeutti näe lääkärin kirjaamia tietoja. Sama koskisi ravintoterapeuttia, joka ei enää näkisi kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta, vaan ainoastaan oman ammattiryhmänsä tiedot.

Myöskään Kanta-arkistosta palautuvasta tiedosta ei näytettäisi käyttäjälle kaikkia tietoja, vaan ainoastaan tietoja samalla rajauksella kuin omassa järjestelmässä kirjatut tiedot. Kun olemme saaneet hyvän vauhdin siihen, että kaikki tiedot löytyvät Kanta-arkistosta ja reseptit Reseptikeskuksesta, niin tuntuu kummalliselta, että tietojen hyödyntämistä tullaan nyt heikentämään. Haluammeko tieten tahtoen tilanteeseen, jossa oikeudet omaava ammattilainen kertoo muille tiimiläisille potilaskertomuksen tiedot? Näinhän tietojen katselusta jääkin todenmukainen jälki.

Toivottavasti kuulemistilaisuuden jälkeen asetuksen sisältö muuttuu hieman joustavammaksi ja käyttöoikeudet voidaan antaa järkevästi käytännön työn ehdoilla. Ei vaikeutettaisi yhteistyötä vaan mahdollistettaisiin se.

Kirjoittaja on seurannut 20 vuotta terveydenhuollon kehittymistä potilastietojärjestelmätoimittajan näkökulmasta.