Etävastaanotto tuo lääkärin lähelle

Neljä vuotta sitten terveyspalveluyritys Doctagonissa pohdittiin, miten nopeasti kehittyvän lääkärikeskuksen asiakkaita voitaisiin palvella entistäkin paremmin. Digitaalista etävastaanottoa tarjoava Visiba Care otti yhteyttä oikeaan aikaan.

– Doctagon oli alansa ensimmäinen yritys, joka otti etävastaanoton käyttöön. Olimme liikkeellä etuajassa, sillä statistiikkaa kysynnän olemassaolosta ei ollut, Doctagonin kehitysjohtaja Joachim Mac Donald-Thomé muistelee.

Neljässä vuodessa yritykselle räätälöidystä etävastaanottoratkaisusta on tullut osa arkipäivää.

Nyt Doctagon Anywhere™ mahdollistaa lääkärissä asioinnin videoyhteydellä joko ajanvarauksella tai jonottamalla digitaalisessa odotushuoneessa. Doctagonin lääkärit hoitavat potilaita videojonosta tavallisen vastaanottotyönsä lomassa. Potilaita on päivittäin useita kymmeniä, ja suurin osa asioi digitaalisen hoitojonon kautta. Tärkeintä on silloin saada yhteys lääkäriin nopeasti ilman turhia välivaiheita.

Tavoitteena toimiva kokonaisratkaisu

Juuri terveyspalveluiden parempi saatavuus oli tavoitteena, kun ruotsalainen Visiba Care alkoi kehittää digitaalista etävastaanottoa vuonna 2014. Markkinoille koko ajatus oli vieras, mutta muutamat pienet yrittäjät Suomessa ja Ruotsissa näkivät sen mahdollisuudet.

– Doctagon oli meille heti täydellinen kumppani, koska he tiesivät, mitä haluavat. Lähdimme yhdessä kehittämään toimivaa etävastaanottoratkaisua, Visiba Caren teknologiajohtaja Samuel Sporrenstrand kertoo. – Huomasimme nopeasti, että pystymme luomaan juuri Doctagonin haluamia ominaisuuksia.

Visiba Caren tavoitteena on koko ajan ollut toimiva kokonaisratkaisu. Vähitellen palveluvalikoimaan ovat tulleet mukautuvuus eri laitteisiin, käyttöjärjestelmiin ja internetselaimiin, turvallinen TUPAS-kirjautuminen, integroidut maksuratkaisut, ajanvaraustoiminnot, chat-palvelu ja älykkäät lomakkeet taustatiedon keräämiseksi.

Räätälöinti takaa sopivuuden

Visiba Care -alusta räätälöidään aina asiakkaan toiveita vastaavaksi kokonaisuudeksi. White Label -ominaisuutensa vuoksi se mukautuu ulkoisesti asiakkaan designiin. Järjestelmätasolla Visiba Caren avoin rajapinta mahdollistaa sen integroimisen erilaisten järjestelmien kylkeen.

– Etukäteen emme koskaan tiedä, mitkä ominaisuudet ovat asiakkaalle tärkeitä. Siksi työmme on aina räätälöintiä. Visiba Care on kaikenlaisten asiakkaiden ulottuvilla, eikä koolla tai sektorilla ole väliä, Sporrenstrand toteaa.

Julkisen sektorin terveydenhuollossa yli puolet Ruotsin maakunnista on Visiba Caren asiakkaita. Yksityisellä sektorillakin markkinaosuus on suuri. Visiba Caren kokonaisratkaisu on niin ainutlaatuinen, että tällä hetkellä sillä ei edes ole varsinaisia kilpailijoita.

Sijainti menettää merkityksensä

Doctagonin kokemuksen mukaan Visiba Care helpottaa myös lääkärin työtä. Doctagonilla on käytössä kaksi Acute-järjestelmää, ja Visiba Care on integroitu niihin molempiin.

– Lääkärit antavat ensimmäisen videovastaanottonsa jälkeen lähes yksinomaan positiivista palautetta, Joachim Mac Donald-Thomé kertoo. – Henkilötiedot ja muu data liikkuvat suoraan Visiba Caresta potilastietojärjestelmään, ja kaikki kirjaukset tehdään edelleen Acutessa. Lääkärin työ nopeutuu, kun potilasta ei tarvitse aina perustaa alusta.

Etävastaanoton myötä lääkäreiden ja potilaiden fyysinen sijainti menettää merkityksensä. Lääkäreistä on aina pulaa, mutta etävastaanoton avulla alueellisia saatavuuseroja voidaan tasata. Potilaiden taas ei tarvitse matkustaa kipeänä tai istua odotushuoneissa. Aina saatavilla oleva lääkäripalvelu lisää turvallisuuden tunnetta.

Avoin, laajennettava rajapinta tekee Acutesta modernin ja avoimen terveydenhuollon sovellusalustan. Lue lisää Acusfääristä.