Espoon työterveyspalvelut jatkaa tyytyväisenä ACUTEn käyttäjänä

Espoon kaupungin työterveyspalvelut on käyttänyt ACUTEa jo vuodesta 2013. Nyt sopimus on uusittu, ja paranneltua versiota ollaan ottamassa käyttöön. Yhteistyötä Vitecin kanssa kehitetään jatkuvasti, ja myös uusia käyttäjäkoulutuksia suunnitellaan toteutettavaksi.

Kaisu Aarno-Kaisti

Espoon kaupungin työterveys tarjoaa kaupungin sisäistä työterveyshuoltoa noin 15 000 asiakkaalle. Espoon keskuksessa sijaitsevassa toimipisteessä hoituu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyspainotteinen sairaanhoito.  

Vitecin kanssa yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2013 lähtien. Vanhan sopimuksen päättymisen vuoksi potilastietojärjestelmä tuli kilpailuttaa, ja tänä vuonna on toteutettu uusi vertailu eri palveluntarjoajien välillä. 

– Kilpailutus oli iso työ, ja Vitecin ACUTE-järjestelmä voitti. Jatkamme mielellämme yhteistyötä heidän kanssaan, työterveysjohtaja ja ylilääkäri Marianne Alho Espoon kaupungin työterveyspalveluista sanoo. 

Paranneltu versio tulossa käyttöön 

Uusi sopimus on allekirjoitettu, ja käyttöönotto on parhaillaan työn alla. Jo vuosia käytössä olleeseen järjestelmään lisätään sopimuksen päivityksen myötä uusia ominaisuuksia.  

– Otamme käyttöön niin sanotun luksusversion, johon integroimme lääkäreiden työtä helpottavia uusia ominaisuuksia, kuten Duodecimin päätöksenteon tuen. Integrointiasiat olivat meillä myös kilpailutuksessa vaatimuslistalla, ja olemme tyytyväisiä, kun ne hoituvat ACUTEssa niin helposti, Marianne iloitsee.  

Otamme käyttöön niin sanotun luksusversion, johon integroimme lääkäreiden työtä helpottavia uusia ominaisuuksia

Yhteistyössä tärkeintä on nopea avun saanti ongelmatilanteissa. Myös uusista ominaisuuksista ajan tasalla pysyminen on tärkeää.  

– Väistämättä ongelmia ajoittain tulee, jolloin on olennaista saada ne ratkaistua tehokkaasti. Meillä on Vitecin kanssa erittäin hyviä kokemuksia pääkäyttäjätuokioista, joissa on saatu ratkottua isojakin haasteita. Tulevaan yhteistyömalliin olemme suunnitelleet uudenlaista tapaa käydä muutoksia läpi, kun ohjelma jatkuvasti kehittyy. 

Järjestelmän käyttöanalyysi paljasti tarpeen koulutuksille 

Yhteistyö on ollut hyvää jo aikaisemmin, ja nyt uuden sopimuksen myötä siihen panostetaan entisestään.  

– Meillä on Vitecin kanssa jatkuva kommunikaatioyhteys, ja teemme joustavasti yhteistyötä, jossa molemmat myös oppivat jatkuvasti.  

Yhteistyö on ollut hyvää jo aikaisemmin, ja nyt uuden sopimuksen myötä siihen panostetaan entisestään.

Kilpailutusprosessin aikana Espoon työterveys analysoi käytössä ollutta ACUTE-järjestelmää. Käyttäjät pääsivät kertomaan, miten he kokivat järjestelmän käytön, ja lisäksi selvitettiin, mitä ominaisuuksia järjestelmään haluttaisiin lisää.  

– Järjestelmän käyttöön on oltu varsin tyytyväisiä. Havaitsimme kuitenkin, että kaikki työntekijämme eivät osaa käyttää olemassa olevia ominaisuuksia, sillä he toivoivat toimintoja, joita järjestelmässä jo oli. Nyt tiedämme siis suunnitella koulutuksia, joissa käydään myös vanhoja ominaisuuksia läpi. Siten saamme järjestelmän kaikki mahdollisuudet paremmin hyödynnettyä, Marianne kertoo.