Epäonnistuminen on sallittava

COVID-19 antoi meille ajateltavaa. Mikä on oleellista ja tärkeää? Mistä voimme luopua? On ollut tarpeellista omaksua nopeasti uusia tapoja toimia ja kehittää. Asioita on täytynyt myös pistää hyllylle, kun ei ole näkyvyyttä tulevaan. Päätökset edellyttävät aina yhteisen ymmärryksen ja suunnan luomista.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Etätyöapatia uhkaa. Kotona työskentelystä on kadonnut mielekkyys, kun työkavereita näkee vain ruudulla. Miten uusi uljas strategia muutetaan konkreettiseksi tekemiseksi ja näkyviksi tuloksiksi, kun olemme kaikki etäisyyksien päässä? Miten tavoitteet asetetaan johdonmukaisiksi?

Ratkaisuna tähän on läpinäkyvyys. Sidotaan tiimit toisiinsa ja tehdään kokonaisuudesta mahdollisimman läpinäkyvää. Organisaatiossa on kaikkien nähtävä toistensa tavoitteet, jotta omiaan voi peilata yhteisiin. Avoin keskustelu yhdenmukaistaa tavoitteita ja antaa näkökulmaa myös omiin suuntaviivoihin. Strategia kirkastuu ja viesti selkeytyy. Tiimit pääsevät yhdessä keskustellen luomaan omia, strategiaan pohjautuvia suunnitelmiaan.

Pysyvän toiminnanmuutoksen tavoittelu edellyttää psykologista turvallisuutta.

Strategian jalkautusta nopeuttaa myös, kun tiimien tavoitteet muokkaavat strategiaa. Viisaus asuu nimittäin ihmisissä, ei johdon pöydällä. Vastavuoroisuus kytkee koko organisaation mukaan keskusteluun ja jokainen kokee antavansa omaa panostaan yhteisen suunnan etsimiseen.  Asioiden säännöllinen tarkastelu pitää huolen siitä, että suunta säilyy.

Suurien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös henkilökohtaista motivoitumista. Silloin on tärkeää, että omia henkilökohtaisia onnistumisiaan voi verrata yrityksen tavoitteisiin. Se sitouttaa ja lisää vastuunkantoa omista tehtävistä. Säännöllinen keskustelu tavoitteista, etenemisen esteistä ja ongelmien juurisyistä motivoi jatkamaan. Silloin mahdolliset ongelmat voidaan väistää ajoissa.

Pysyvän toiminnanmuutoksen tavoittelu edellyttää psykologista turvallisuutta. Epäonnistuminen on sallittava, jotta uskalletaan pyrkiä kohti suurempia tavoitteita. Jos saat organisaation tavoittelemaan kaukaista päämäärää sen sijaan, että asetat tavoitteen niin matalalle, että saavutatte sen jokaisella kerralla, saat ympärillesi motivoituneita ja innostuneita ihmisiä. Tulokset puhuvat aikanaan asian puolesta.   

Ajatuksia tähän artikkeliin toivat muun muassa:
Hämäläinen J., Sora H., Strategiaa arkeen OKR-mallilla, 2020
Alahuhta M., Johtajuus - Kirkas Suunta ja ihmisten voima
Siilasmaa R., Fredman C., Paranoidi optimisti: näin johdin Nokiaa murroksessa