Asiakkaasta huolehtimisen ytimessä

Palvelupäällikkö Tuomas Toivola luo roolissaan puitteet palvelun toiminnalle, jotta me Vitecillä voimme lunastaa asiakaslupauksemme. Tuomaksen työssä tärkeintä on ymmärtää ja kuunnella sekä asiakasta että tiimiä, asiakaslupauksia unohtamatta.

Sonja Sjögren

Työssäni palvelupäällikkönä vastaan asiakkuuksien kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Huolehdin siitä, että jokaisella asiakkaalla on tarvittavat puitteet palvelun tuottamiselle. Tuotan asiakkaille arvoa huolehtimalla heidän asiakkuudestaan ja tarjoamalla heille käyttöön työkaluja, joilla he voivat kasvattaa puolestaan omien asiakkuuksiensa arvoa.

Aloitin työskentelyn Vitecillä tammikuussa 2013, joten työvuosia on ehtinyt kertyä jo lähes kahdeksan. Ennen Vitecillä aloittamista ehdin työskennellä monenlaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Jo aikaisessa vaiheessa ymmärsin, että asiakkaan tarpeiden täyttäminen ja palvelun laatu ovat merkittävimpiä tekijöitä asiakassuhteiden ylläpidossa. On kyettävä ymmärtämään asiakasta ja löydettävä asiakkaan tarpeista se kuuluisa punainen lanka ja pitää siitä kiinni.

Arvon tuottaminen edistää sitoutumista

Asiakkuuksien hoitaminen ja timanttisen palvelun sekä tuotteen tarjoaminen edellyttää sitä, että ymmärtää, mitä arvon tuottaminen tarkoittaa. Merkitys tulee ymmärtää niin yrityksen sisällä kuin asiakasnäkökulmasta. Ei riitä, että me uskomme tuotteeseen ja palveluun. Myös asiakaskokemuksen pitää olla laadukas.

Monen organisaation tavoite on ”tuottaa lisäarvoa” asiakkaalle, mutta lupausten lunastaminen edellyttää sitä, että tietää todella, miten arvoa tehdään. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa kokemukset ja mieltymykset palvelun laadusta, johon omalla osaamisellani haluan erityisesti kiinnittää huomioita. Palveluiden helppo saatavuus ja ammattitaitoinen henkilöstö nostavat asiakkuuden arvoa, joka puolestaan edistää asiakkaan pitkäaikaista sitoutumista.

ACUTEn monipuoliset ratkaisut ja osaajat

ACUTEen on mahdollista integroida monenlaisia toiminnallisuuksia, minkä vuoksi asiakkaan tarpeita on pystyttävä kuuntelemaan ja tarpeet pystyttävä tunnistamaan. ACUTE on laaja järjestelmä, johon on mahdollista toteuttaa integraatioita muun muassa eri laboratorioihin tai kuvantamiseen. Myös erilaiset taloushallinnon integraatiot on mahdollista toteuttaa. Tämän lisäksi REST-API -rajapinta tarjoaa lukemattoman määrän mahdollisuuksia, joiden avulla asiakkaat voivat tuottaa itselleen lisäarvoa esimerkiksi poistamalla käytöstä vanhentuneita prosesseja. Lisäksi asiakkaat voivat helpottaa omien asiakkaidensa elämää tarjoamalla uusia työkaluja esimerkiksi ajanvaraukseen tai työterveyspalveluiden seurantaan.

Asiakas ei välttämättä itsekään tunnista todellista tarvetta tai tekniikoita, joilla erilaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa asiantuntijan on osattava reagoida, yllättää ja sparrata yhdessä asiakkaan kanssa. Mitä vaihtoehtoja toteutuksella on, kuinka asiat voidaan tehdä ja mikä on aikaisempi kokemus vastaavista projekteista? Jos kyseessä taas on jotain uutta, pitää edetä innokkaasti ja inspiroivasti: tarjota asiakkaalle parhaat mahdolliset työkalut asian toteuttamiseen. Pitää seurata, reagoida ja kuunnella.

Tuomaksen vinkit asiakkuuden hoitamiseen:

  1. Kohtaa asiakas, ole läsnä, kuuntele, keskity ja opi.
  2. Tunnista tarpeet, ole aidosti kiinnostunut asiakkaasta ja ongelmasta. Kysy ja kyseenalaista. Tärkeintä on luoda kokonaiskuva siitä, mitä halutaan ja tavoitellaan.
  3. Ennakoi, reagoi ja lunasta lupaukset. Jaa saamaasi tietoa eteenpäin, jotta muutkin voivat palvella paremmin.
  4. Varmista, että lupaukset on täytetty. Kuuntele. Toista 1–4.

Bonus: Huolehdi kokonaisuudesta. Hoida ongelmatilanteet aina hieman yli odotusten. Luo asiakkaalle tunne, että hänestä huolehditaan kaikin tavoin ja kaikissa olosuhteissa.

Kuka: Tuomas Toivola, palvelupäällikkö

Mitä tekee: Vastaa asiakkuussuhteiden ylläpidosta ja hoitamisesta.

Polku: 7 vuotta Vitecillä. Asiakastuen ja projektien kautta palvelupäälliköksi.

Työssä motivoi: Hyvät työkaverit ja jokaisen halu tehdä parhaansa joka päivä.

Erityistaito: Pyrin aina katsomaan asioita asiakkaiden näkökulmasta. Minulle on tärkeää, että voin parantaa tuotteen laatua ja tuottaa näin asiakkaille arvoa.

Motto: Parane pian, sillä aina voi parantaa.