06 helmikuuta 2024

Asiakasvastaava toimii asiakkaan tarpeiden tulkkina

Asiakasvastaava varmistaa, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen hyödyn palveluistamme. Asiakasvastaava huolehtii asiakassuhteen aktiivisesta hoidosta kehittäen jatkuvasti omaa ymmärrystään asiakkaan toiminnasta.

Nadia Karukoski ja Petra Nowak ovat tuttuja monelle Vitecin asiakkaalle. Asiakasvastaavina he toimivat yrityksen kasvoina asiakkaiden suuntaan hoitaen monipuolisia tehtäviä projektien hallinnasta tekniseen tukeen.  

– Asiakasvastaava toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä asiakkaille. Haluamme tarjota selkeän yhden luukun palvelun, jotta asiakkaan on helppo hoitaa asioita sen kautta. Tämä toimintamalli perustuu Vitecin arvoihin – yksinkertainen on kaunista, Petra kertoo.  

Monipuolisista taustoista tulevat Nadia ja Petra ammentavat työssään kokemustaan, ja molemmat näkevät erityisinä osaamisinaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kyvyn kuunnella ja havainnoida asiakasta.  

– Tärkeintä työssämme on asiakkaan kuunteleminen sekä asiakkaan liiketoiminnan ja siihen liittyvien tarpeiden ymmärtäminen. Osaamme kommunikoida asiakkaan kanssa hänen lähtökohdistaan käsin, eikä liian teknisesti. Pyrimme jatkuvasti lisäämään tietämystämme asiakkaan arjesta ja Vitecin järjestelmän eri käyttötavoista, Nadia korostaa.  

Aktiivista asiakassuhteen hoitoa  

Yhteyttä asiakkaan kanssa pidetään aktiivisesti yllä – säännölliset viikko- ja kuukausipalaverit rytmittävät kalenteria. Lisäksi järjestetään palveluseurantakokouksia, joissa katsotaan asioita tulevaisuuteen peilaten ja pohditaan palvelutarpeita myös strategisella tasolla.  

– Asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ovat keskeisiä elementtejä päivittäisessä työssä. Säännöllinen kontaktointi on tärkeää, ja haluamme osoittaa asiakkaan suuntaan olevamme aina tavoitettavissa. Pidämme myös tärkeänä, että näemme asiakkaan kanssa ja käymme paikan päällä, Nadia valottaa.   

Asiakkaan asioiden nopea ja luotettava hoitaminen ovat tärkeä osa laadukasta palvelua. Asiakasvastaava huolehtii, että työt etenevät ripeästi.  

– Asiakasvastaava toimii organisaatiossa viestinvälittäjänä vieden asiakkaan sanomaa eteenpäin, jotta asiat saadaan hoidettua. Kehitämme jatkuvasti asiakkuudenhallinnan prosesseja ja teemme yhteistyötä eri osastojen kanssa toiminnan tehostamiseksi. Toimintaympäristö tukee tätä työtä – Vitecin sisäinen viestintä on joustavaa ja mutkatonta, kehuu Petra.  

Asiakastyössä oppiminen motivoi  

Asiakasvastaavan työhön kuuluu olennaisena osana jatkuva uuden oppiminen. Asiakkaiden toiminnan laaja-alainen tuntemus edellyttää oman asiantuntijuuden kehittämistä ja uusien tietojen omaksumista. Merkityksellisyyttä työhön tuovat onnistumiset asiakastyössä. 

– Motivaatiota lisää onnistumisen tunne, kun asiat etenevät sujuvasti ja huomaa asiakkaan olevan tyytyväinen. On hienoa, kun tuntee luottamuksen huokuvan yhteistyöstä, Nadia iloitsee.   

Molemmat näkevät asiakasvastaavan roolin tärkeänä ja merkityksellisenä Vitecin organisaatiossa. Asiakkuuksien hoitoon panostetaan ja työhön annetaan tukea. Tulevaisuus näyttäytyy lupaavana.   

– Vitecillä on hyvä ja avoin kehittämisen ilmapiiri. Täällä ollaan hereillä ja nähdään asiakkaiden toimintaympäristöstä nousevat tarpeet. Järjestelmäkehityksessä on ymmärretty, että integroitavuus on avainasemassa. Ohjelmistojen tulee olla muokattavissa asiakkaan tarpeisiin, ja niiden käyttöönoton tulee olla vaivatonta, Petra toteaa.