22 helmikuuta 2024

Asiakaspalvelupäivä tarjosi uusia näkökulmia ja työkaluja

Helsingissä järjestettävä Asiakaspalvelupäivä kerää yhteen asiakaspalvelun ammattilaiset verkostoitumaan sekä hakemaan uusia oppeja työhön. Vitec Acuten Service Deskin osaajia oli myös paikalla kuulemassa ajankohtaisista teemoista.

Asiakaspalvelupäivän ohjelma sisälsi keynote-puheenvuoroja sekä asiantuntijaesityksiä. Vuoden 2024 tapahtuman ajankohtaisina aihealueina oli muuan muassa tekoäly ja chatbotit asiakaspalvelun tukena.

– Tekoälyteeman lisäksi meitä kiinnostivat myös etäasiakaspalvelun kehitys ja vuorovaikutustaidot sekä kriittinen ajattelu asiakaspalvelutilanteissa, kertoo sovellusasiantuntija Ina Mäkinen.

Keynote-puheenvuorot saivat kiitosta, sillä ne tarjosivat asiakaspalvelutyöhön uusia näkökulmia.  

– Tapahtuma vastasi odotuksiamme hyvin. Varsinkin keynote-esitykset olivat ensiluokkaisia. Koimme, että saimme tapahtumasta hyviä eväitä kehittämään omaa asiakaspalveluosaamistamme, sovellusasiantuntija Antony Benjamin toteaa.  

Asiakaspalvelun saavutettavuus tärkeää 

Tapahtuma antoi myös hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden asiakaspalvelun ammattilaisten kanssa sekä saada uusia näkökulmia omaan toimintaan. Keskusteluissa erityisesti saavutettavuusasiat nousivat esille.

– Saavutettavuustekijöihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi viittomakielisten henkilöiden kanssa. Saavutettavuustekijät voivat näkyä niin suullisessa kuin kirjallisessakin viestinnässä, Antony sanoo.

Saavutettavuustekijöihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös asiakaspalvelutehtävissä.

Asiakaslähtöisyys on edelleen tärkeä kivijalka asiakaspalvelutyössä ja sen kehittämisessä.

– Asiakkaan ymmärtäminen ja asiakkaan toiveiden asettaminen keskiöön ovat tärkeitä, kun pyritään kehittämään vaikuttavaa asiakaspalvelua. Oman viestinnän kehittämisen tulee lähteä asiakkaan ominaisuuksien huomioimisesta, jatkaa Antony.

Oppeja koko tiimille

Tapahtumasta saadut opit viedään eteenpäin koko Service Desk -tiimille. Näin varmistetaan, että kaikki hyötyvät uusista oivalluksista.

– Tapahtuma innosti meitä kaikkia syventymään jatkossa esimerkiksi chatbotien ja ohjelmistorobotiikan tekniseen toteutukseen, Antony mainitsee.

Tapahtuman anti oli kokonaisuudessaan merkittävä tarjoten osallistujille arvokasta tietoa, jota voi viedä käytäntöön omassa organisaatiossa.

 

Tapahtuma innosti meitä kaikkia syventymään jatkossa esimerkiksi chatbotien ja ohjelmistorobotiikan tekniseen toteutukseen

 

– Muilta ammattilaisilta oppiminen ja ajatustenvaihto auttavat uusien ja hyväksi todettujen toimintatapojen ottamisessa käyttöön omassa työssä. Voimme näin kehittää koko yrityksemme asiakaspalvelutoimintaa ja -kulttuuria, Antony korostaa.

Jatkuva oppiminen asiakaspalvelutyössä on olennaista, koska asiakaspalveluala muuttuu. Uusia teknologioita sekä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat.

– Saimme Asiakaspalvelupäivästä käytännön työkaluja ja menetelmiä asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä opimme alan uusimmista innovaatioista ja trendeistä. Tärkeää on tietenkin elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen ensiluokkaisena asiakaspalvelijana, Ina muistuttaa.