14 elokuuta 2023

Arvot tuovat merkitystä arkiajatteluun ja auttavat nauttimaan onnistumisista

Yrityksen arvot auttavat oppimisessa, onnistumisissa ja palautteen vastaanottamisessa. Toisaalta ne auttavat kestämään vaikeitakin aikoja.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan vaaleaa taustaa vasten.

Meidän arvomme ohjaavat toimintaamme ja antavat merkitystä arkiajatteluun. Ne suuntaavat meitä tavoittelemaan niitä pieniä ja suuria asioita, jotka ovat meille ja meidän asiakkaillemme hyväksi. 

Tuotteemme ovat toimintamme perusta 

Liiketoimintamme nojaa vahvasti tuotteisiin ja niiden tarjoamaan pitkäaikaiseen arvoon. Panostamme siihen, että tuotteemme täyttävät asiakkaidemme tarpeet ja edistävät heidän asiakkaidensa etua. Se vaatii jatkuvan parantamisen periaatetta. Asetamme tuotteemme toimintavarmuuden, jakelun ja käytettävyyden tärkeimmiksi tavoitteiksi.  

Panostamme siihen, että tuotteemme täyttävät asiakkaidemme tarpeet ja edistävät heidän asiakkaidensa etua.

Arvostamme uteliaisuutta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Tutkimme ja analysoimme tietoa, jotta päätöksemme kaikessa liiketoiminnassa perustuisi vankkaan tietämykseen. Arjen tekemisessä keskitymme konkretiaan, mutta tarkastelemme tuotettamme myös pidemmällä aikajänteellä. Työssämme korostuu systemaattisuus, jossa ajankäyttö, laatu ja toteutus tulee sovittaa yhteen. Tällä tavalla varmistamme, että tuotteemme on laadukas ja luotettava sekä vastaa asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeisiin.  

Yksinkertainen on kaunista 

Arvostamme yksinkertaisuutta ja tehokkuutta. Tarjoamme asiakkaillemme selkeitä ja käyttökelpoisia ratkaisuja, keskitymme ongelmien ratkaisemiseen ja priorisoimme tehtävät järkevästi. Asteittaisen etenemisen ja jatkuvan palautteen keräämisen avulla varmistamme, että olemme oikealla tiellä ja kohtaamme asiakkaan tarpeet. 

Pyrimme tarkastelemaan työskentelytapojamme ja päätöksiämme jatkuvasti. Haluamme tuottaa tulevaisuudessa yhä enemmän arvoa sekä asiakkaillemme että ympäristölle tekemällä muutoksia ja innovaatioita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Haluamme olla avoimia muutoksille ja valmiina sopeutumaan nopeasti uusiin tarpeisiin. 

Haluamme olla avoimia muutoksille ja valmiina sopeutumaan nopeasti uusiin tarpeisiin.

Tavoitteenamme on onnistua sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Meille on tärkeää viestiä mahdolliset uutiset ja suunnitelmien muutokset aina avoimesti ja rehellisesti. Yhteiset, selkeät toimintamallit luovat perustan yhteistyölle, tehokkuudelle ja luottamukselle.  

Avoimuus ja luottamus 

Avoimuus ja luottamus ovat meille kaiken perusta. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja arvostamme jokaisen työpanosta organisaatiossamme. Uskomme henkilökohtaiseen kasvuun ja tarjoamme mahdollisuuksia oppia ja kehittyä työssä. 

Avoimuus ja uteliaisuus uusille ajatuksille ja innovaatioille ovat kehityksen edellytyksiä.

Kannustamme avoimeen dialogiin ja luomme ilmapiirin, jossa kaikki voivat tuntea tulleensa kuulluiksi. Arvostamme mielipiteitä, ideoita ja saamaamme palautetta – moninaiset näkemykset rikastuttavat päätöksentekoa ja tuovat uusia näkökulmia. Avoimuus ja uteliaisuus uusille ajatuksille ja innovaatioille ovat kehityksen edellytyksiä. Meille on tärkeää jakaa osaamista ja antaa rakentavaa palautetta työyhteisössä. Myös virheet ja epäonnistumiset kuuluvat osaksi kehitysprosessia. Vain ottamalla vastuun, analysoimalla ja oppimalla virheistä voimme parantaa toimintaamme. 

Janne Vainio 

Me Vitecillä autamme vapauttamaan aikaa potilastyöhön digitaalisten palvelujen ja rutiinitehtävien automatisoinnin avulla. Laadukkaat järjestelmät nostavat työn tuottavuutta uudelle tasolle ja parantavat palvelun laatua sekä hoidon vaikuttavuutta. Asiakkaamme keskittyvät omiin vahvuuksiinsa ja palveluiden saatavuuteen tekemällä työtä yli organisaatiorajojen. Me tietojärjestelmätoimittajana luomme sinulle edellytykset tähän työhön.