Alaikäinen voi päättää käyntinsä tietojen näkyvyydestä huoltajille

Alaikäinen voi tietyissä tapauksissa päättää itse, saako hänen terveydenhuoltokäyntinsä tietoja luovuttaa hänen huoltajilleen. Toimintatapana käytäntö on ollut terveydenhuollossa jo pitkään, mutta nyt se on tuotu erilliseksi toiminnoksi myös järjestelmiin.

Kaisu Aarno-Kaisti

Lapsen asioidessa terveydenhuollossa terveydenhuollon ammattilainen päättää erikseen, onko alaikäinen tarpeeksi kypsä päättämään käyntiin liittyvän asian hoidosta ja sen näkyvyydestä huoltajille. Ammattilaisen pitää tehdä arvio päätöskykyisyydestä jokaisella käyntikerralla.  

– Ei ole mahdollista tehdä yleisasetusta, että joku lapsi olisi jokaisella tulevalla hoitokerralla kypsä päättämään omista käynneistään, vaan päätös liittyy aina kyseiseen vastaanottoon ja siellä käsiteltävään asiaan, Vitec Acute Oy:n tuote- ja palvelukehittäjä Anita van Gils selittää. 

Näkyvyys on käyntikohtainen 

Alaikäisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää, että minkä tahansa ikäinen lapsi tai nuori voi kieltää potilastietojensa luovuttamisen huoltajille. Tällöin huoltaja joko näkee tai ei näe lapsen käyntiin liittyviä tietoja Omakannassa.

Käynnin näkyvyyden voi kieltää yhtenä kokonaisuutena, tai käynnin sisällä voi kieltää yksittäisten reseptien näkyvyys.

Päätöksellä ei ole merkitystä siihen, miten arkistoon tai reseptikeskukseen lähetetyt tiedot näkyvät toisille terveydenhuollon ammattilaisille – vaikutus näkyy ainoastaan huoltajille. ACUTEssa päätös näkyy alaikäisen kohdalla sekä käynti- että reseptikirjauksessa.  

– Käynnin näkyvyyden voi siis kieltää yhtenä kokonaisuutena, tai käynnin sisällä voi kieltää yksittäisten reseptien näkyvyys. Päätöskykyisyyden arvion jälkeen lääkäri kysyy erikseen potilaan mielipiteen tietojen näkyvyydestä ja kirjaa valinnat ACUTE-potilastietojärjestelmään, Anita selventää.

Toiminto näkyy vain alaikäisten asiakkaiden kohdalla 

Toiminto, joka kieltää tai hyväksyy tietojen luovuttamisen, on tullut ACUTEn viimeisimmässä versiossa (21.0.5.) automaattisesti käyttöön. Toiminto näkyy kuitenkin vain niiden terveydenhuollon asiakkaiden kohdalla, jotka ovat alle 18-vuotiaita.  

– Ne ACUTEn käyttäjät, joilla ei asiakaskunnassaan ole lainkaan alle 18-vuotiaita, eivät käytännössä siis tule ikinä näkemään tätä toiminnallisuutta. Toisaalta, jos toiminta muuttuisi ja alaikäisiä tulisi asiakkaiksi, järjestelmää ei tarvitse päivittää, vaan toiminnallisuus tulee näkyviin automaattisesti, Anita avaa.

Toiminto näkyy vain niiden terveydenhuollon asiakkaiden kohdalla, jotka ovat alle 18-vuotiaita.

Päätöskykyasian arviointi ja siihen liittyvä määräystoiminto poistuu automaattisesti näkyvistä ACUTEssa, kun henkilö täyttää 18 vuotta.  

– Kun huoltajilla ei ole enää oikeutta hoitaa asioita lapsen puolesta, tästä ei tarvitse myöskään erikseen kysyä.  

On suositeltavaa tutustua myös Kelan verkkokouluun alaikäisen puolesta asioinnista, josta saa perustietoa päätöskykyyn perustuvista toimintamalleista terveydenhuollossa ja apteekeissa.