19 kesäkuuta 2023

Aika on kypsä työn tuottavuuden parantamiselle sosiaali- ja terveyspalveluissa

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta terveyspalvelutuottajilla on mahdollisuus kehittää työn tuottavuutta ja alan tulevaisuutta. Hyvinvointialueet tarvitsevat monituottajamallin toimiakseen, joka rakentuu yhteistyössä valtakunnallisten ja alueellisten terveyspalvelukumppaneiden avulla. Tässä muutoksessa mukana pysyminen edellyttää yksityisiltä terveyspalvelutuottajilta hyviä valmiuksia digitaalisten palveluiden tuottamiseen omassa organisaatiossa.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan vaaleaa taustaa vasten.

Hyvinvointialueiden rahoitus on alijäämäinen, ja säästöjä tarvitaan. Sosiaali- ja terveysaloja haastaa henkilöstön heikko saatavuus ja henkilöstökustannusten kasvu. Lisäksi lainsäädäntö kiristää perustason hoitotakuuta ja erikoissairaanhoidon jonot paisuvat. Kannattavuuden parantaminen on avain lisärahoituksen saamiseen, jotta voidaan sopeutua muutokseen nopeammin ja laajemmin. 

Tulevaisuuden lääkkeeksi on ehdotettu asiakasmaksujen nostoa, jolloin yhä suurempi osa tulisi asiakkaan maksettavaksi. Vastaavasti on väläytelty palvelutuotannon heikentämistä, mikä merkitsisi pidempiä odotusaikoja ja heikompaa palvelujen kattavuutta. Hyvinvointialueet ovat nyt tilanteessa, joka vaatii enemmän tekoja samalla rahalla. Tämä edellyttää päällekkäisten palvelujen purkamista, erityisesti omien palveluiden työn tuottavuuden parantamista ja ostettujen palveluiden järkeistämistä. Suomalaisen terveydenhuollon akilleenkantapääksi on muodostunut arvon tuottaminen ja resurssien ohjaaminen kestävän ja vaikuttavan perus- ja erikoisairaanhoidon kehittämiseen. 

 

Toivon, että suomalaisen terveydenhuollon tiukka rahapolitiikka tuottaa strategisia, innovatiivisia ja kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja.

 

Digitalisaatio luo ennennäkemättömät mahdollisuudet 

Työn tuottavuutta voi parantaa joko tehostamalla tuotantoa tai kasvattamalla tuotantoa ja tuottamalla parempaa arvoa palveluissa. Kun palveluihin integroidaan digitaalisia ratkaisuja, kuten sähköistä asiointia, palvelun arvo kasvaa ja tuotanto tehostuu. Samalla tehostamista tapahtuu, kun prosesseista vähennetään ihmistyötä ja järjestelmiä integroidaan keskenään automatisoimaan rutiiniluonteisia työvaiheita. Molemmat näkökulmat ovat tarpeen, mikäli halutaan saavuttaa merkittävää työn tuottavuuden parannusta. 

Yksityisillä terveyspalvelutuottajilla on nyt oiva tilaisuus osoittaa omat vahvuutensa ja vauhdittaa alan kehitystä ratkaisemalla haasteellisia palvelumalleja. Erilaiset asiointipalvelut, integroitavat järjestelmät ja ketterästi liikkuva data luovat tehokkuutta asiakkaan palvelupolulle. Kehittyvä potilastiedon arkisto ja monituottajamalli ovat keskeisiä tekijöitä, jotka edistävät palveluiden saatavuutta ja kansalaisten vastuunottoa omasta hoidostaan. Datan saatavuuden vuoksi perustuotantoon voi osallistua suurimpien toimijoiden lisäksi yhä useammat sosiaali- ja terveyspalvelutuottajat.   

 

Muutos edellyttää rohkeita kokeiluja ja uusia toimintamalleja palveluverkoston kehittämiseksi organisaatiorajojen yli.

 

Johtaja, tartu rohkeasti haasteeseen 

Hyvinvointialueilla on tarpeen pohtia palveluntuottajan roolia ja työn tuottavuuden parantamista. Edukseen erottuvat organisaatiot luottavat vahvaan johtamiskulttuuriin ja pyrkivät ehkäisemään siiloutumista, hallitsemaan riskejä ja rakentamaan yhtenäistä ja vaikuttavaa liiketoimintamallia yhdessä kumppaneiden kanssa. Tällöin myös digitalisaatio voi kehittyä organisaatioissa. Onnistunut palveluiden ostaminen edellyttää vahvaa oman tuotannon tuntemista ja laadukasta toimintaa organisaatiossa. Tuotannon digitalisoimisen ja palveluverkoston optimoimisen onnistuessa voimme päästä kohti tavoitteita.   

Janne Vainio 

Me Vitecillä autamme vapauttamaan aikaa potilastyöhön digitaalisten palvelujen ja rutiinitehtävien automatisoinnin avulla. Laadukkaat järjestelmät nostavat työn tuottavuutta uudelle tasolle ja parantavat palvelun laatua sekä hoidon vaikuttavuutta. Asiakkaamme keskittyvät omiin vahvuuksiinsa ja palveluiden saatavuuteen tekemällä työtä yli organisaatiorajojen. Me tietojärjestelmätoimittajana luomme sinulle edellytykset tähän työhön.