Acuten integroitavuus tehostuu

Tarpeet järjestelmien integroitavuudelle kasvaa jatkuvasti. Vastatakseen tähän tarpeeseen Vitec on investoinut kehitykseen hankkimalla käyttöönsä terveydenhuoltoalalla laajasti käytössä olevan integraatioalustan. Tuotantokäyttöä on tavoite päästä aloittelemaan jo tämän vuoden aikana.

Erilaisia järjestelmiä koskevat integraatiot yleistyvät kovaa vauhtia. Integraatioiden toivotaan olevan ketteriä ja ennen kaikkea luotettavia. Tästä syystä myös Acute-potilastietojärjestelmän integroitavuutta halutaan tehostaa. Uusi integraatioalusta tulee InterSystemsiltä.

– Yhteistyö InterSystemsin kanssa on keino yhdenmukaistaa integraatioprosessiamme. Uuden alustan myötä integraatioratkaisujen tehokkuus ja laatu paranevat. Myös keinot hallita ja monitoroida integraatioita lisääntyvät, luettelee Vitecin teknologiajohtaja Jussi Huhtala.

Vakioidulla integraatiolla saavutetaan hyötyjä, kuten lisää varmuutta, luotettavuutta ja ketteryyttä sekä kokonaan uusia mahdollisuuksiakin.

Kun toimitaan luottamusbisneksessä, jossa potilasturvallisuus on keskeisesti läsnä, myös rajapintaratkaisujen on oltava äärimmäisen luotettavia. Terveydenhuoltoalan standardeja tukeva HealthShare Health Connect -integraatioalusta on yksi Intersystemsin Suomen lippulaivoista.

– Kyseessä on erityisesti terveydenhuollon käyttöön toteutettu integraatioalusta, joka perustuu meidän omaan teknologiaamme. Alusta on laajasti käytössä Suomessa ja myös muualla maailmalla. Se soveltuu hyvin sulautetuksi osaksi erilaisiin terveydenhuollon sovelluspalveluihin, InterSystemsin liiketoiminnan kehitysjohtaja Miila Päivärinne kertoo.

Uusi integraatioalusta tuo lisäarvoa asiakkaille

Tähän saakka Acuten integroiminen eri järjestelmiin on suoritettu usein asiakas- ja projektikohtaisesti räätälöiden. Toisin sanoen integraatiotyökalujen kehittämiseen ja kustomointiin on aiemmin jouduttu käyttämään osa siitä resurssista, joka muutoin olisi ollut käytettävissä asiakkaan ongelmanratkaisuun. Uuden alustan myötä varsinaiselle kehitystyölle jää siis jatkossa enemmän aikaa.

– Terveydenhuollossa on käytössä erilaisia standardeja ja yleisiä käytäntöjä. Niihin nojaamalla ja pitkälle vietyjä räätälöintejä välttämällä saavutetaan hyötyjä, kuten lisää varmuutta, luotettavuutta ja ketteryyttä sekä kokonaan uusia mahdollisuuksiakin, toteaa Huhtala.

Uuden integraatioalustan käyttöönotto on vielä kesken. Alustan käyttöä tuotannossa on kuitenkin tarkoitus päästä aloittelemaan jo tämän vuoden puolella.

Kun toimitaan luottamusbisneksessä, jossa potilasturvallisuus on keskeisesti läsnä, myös rajapintaratkaisujen on oltava äärimmäisen luotettavia.

– Alustan käyttöönotto hajautetaan eri liittymätyyppien mukaan liiallisten riskien välttämiseksi riittävän pitkälle aikajänteelle. Tarkoituksena on myös siirtää iso osa nykyisistä liittymistä uuden alustan päälle. Opimme alustasta koko ajan lisää ja pystymme aina vain paremmin valjastamaan alustan valtavaa potentiaalia käyttöömme, Huhtala sanoo.

Vitecille on tärkeää, että yhteistyökumppaneiden toiminnalla on pitkä historia ja luotettava maine. InterSystems yrityksenä ja alustaratkaisun kyvykkyys tuotteena vastasi asetettuja kriteereitä.

– Kumppanuudet ovat toimintamme kulmakiviä. Teemme tiivistä yhteistyötä, haluamme kuulla kehitystarpeita ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Olemme valtavan iloisia ja tyytyväisiä, että olemme saaneet Vitecin kumppaniksemme, päättää Päivärinne.