Acute potilastietojärjestelmä arjen kumppanina 2019

Ensi vuonna seurataan taas, mihin suuntaan sote-uudistus liikahtaa. Toimialan murros kuitenkin kaikesta huolimatta jatkuu. Väestön ikääntyminen, digitalisaatio, markkinoiden vapautuminen ja modernit liiketoimintamallit luovat uusia mahdollisuuksia sote-sektorille palvelumuotojen kehittämiseen.

Terveyspalvelualan uudenlaiset markkinat vaativat investointeja muun muassa tuottavuuteen, automatisointiin, integrointeihin, tietosuojaan ja tietoturvaan. Acute-potilastietojärjestelmän laaja käyttöpohja ja avoimet rajapinnat luovat erinomaiset edellytykset kehittää tätä työkalua pitkäjänteisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

– Kehittämisen keskiössä ovat toimintavarmuus ja käytettävyys. Sen eteen teemme koko ajan systemaattista työtä kansallisten järjestelmien vaatimuksia noudattaen. Meille on tärkeää, että järjestelmä on luotettava, käytettävä ja se luo työtyytyväisyyttä käyttäjille, sanoo Vitecin toimitusjohtaja Janne Vainio.

Autamme asiakkaitamme palvelemaan paremmin omia asiakkaitaan.

Vähemmän paperityötä, sujuvuutta arkeen

Työ kansallisten vaatimusten parissa jatkuu. Ensi vuonna Acute-potilastietojärjestelmän käyttäjät saavat käyttöönsä muun muassa ostopalveluvaltuutuksen, työnantajan sähköisen korvaushakemuksen SV98:n sekä ajokorttitodistuksen ja A-todistuksen sähköisen välittämisen.

Ostopalveluvaltuutuksen avulla terveydenhuollon palveluntuottaja valtuuttaa toisen palveluntuottajan käsittelemään omia arkistossa olevia tietoja kuten omiaan. Valtuutuksen avulla potilaan tiedot arkistoidaan valtuuttajan rekisteriin.

– Ostopalveluvaltuutuksen toteutus on viimeistelyä vaille valmis ja toiminto tulee käyttöön alkuvuodesta, kertoo Vitecin tuotekehitysasiantuntija Anita van Gils.

SV98-lomakkeiden tietojen sähköistä välitysmahdollisuutta Kelan palveluun on odotettu Acuteen ja nyt toiminnallisuus on toteutumassa.

– Toiminnallisuuden ensimmäinen pilottikäyttö tehdään alkuvuoden 2019 aikana. Pilotissa työterveysasema testaa toimintoa Kelan kanssa, ja meidän roolimme on varmistaa, että potilastietojärjestelmä toimii toiminnallisuuden edellyttämällä tavalla ja tiedot kerääntyvät oikein. Ensi vuoden aikana sähköinen SV98 tulee käyttöönottotestauksen kautta käyttöön kaikille työterveysasiakkaille, van Gils jatkaa.

Sähköisten välitystoimintojen käyttöönotto vähentää huomattavasti paperityötä ja nopeuttaa prosessia.

– Näin autamme asiakkaitamme palvelemaan paremmin omia asiakkaitaan, van Gils lisää.

SV98-lomakkeen sähköinen välitysmahdollisuus helpottaa arjen työtä Acuten käyttäjillä.

Laatuun kiinnitetään huomiota

Vuoden 2019 aikana Vitec tulee tarjoamaan asiakkaillemme entistä laadukkaamman Acuten. Integroitavuutta avoimessa rajapinnassa parannetaan, ja luvassa on myös entistä kattavampia käyttäjäkoulutuksia webinaarien muodossa. Acute-potilastietojärjestelmän laadun kehittämisessä keskitytään erityisesti käytettävyyden parantamiseen.

– Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tuotteen päivitysprosessiin ja kehitämme sitä edelleen yhä helpompaan, vakioidumpaan ja automatisoidumpaan suuntaan, toteaa Vitecin järjestelmäpäällikkö Tatu Pessa.