Acute on yhteisen arjen tukipilari

Uusi vuosi alkoi Nurmijärvellä ja Tuusulassa muutoksen pyörteissä. Kunnat ovat maakuntauudistusta ennakoiden perustaneet kaksi työterveyshuoltopalveluita tuottavaa osakeyhtiötä. Yhteistaival edellyttää sekä uusia toimintamalleja että yhteistä arkea helpottavia työkaluja.

Kuntien työntekijöiden työterveyspalveluja tuottava Keski-Uudenmaan Työterveys Oy ja alueen yrityksille työterveyshuoltoa ja työterveyden sairaanhoitoa tarjoava Uudenmaan Työterveys Oy palvelevat yhteensä 10 000 henkilöasiakasta. Keskeisenä osana palvelun laatua ja hyvää asiakaskokemusta on toimiva ja liiketoiminnan tarpeet täyttävä potilastietojärjestelmä.

– Acute oli helppo valinta kahdestakin syystä. Se on nimenomaan työterveyshuollon erityistarpeisiin suunniteltu järjestelmä, jossa yhdistyvät sekä työnantajan, työntekijän että työterveyshuollon tiedot. Lisäksi se oli jo käytössä Tuusulassa ja entuudestaan osalle henkilökunnastamme siis tuttu, työterveyshuollon johtaja Samuli Salanterä kertoo.

Jo pariakymmentä suomalaista työterveystoimijaa palvelevan Acute-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin Vitecin kanssa tiiviissä yhteistyössä puoli vuotta.

– Olen ollut useammankin kerran mukana tietojärjestelmän vaihdossa. Huolellinen valmistautuminen on tärkeää, ettei muutos haittaa oleellisesti työntekoa. Tällä kertaa haastetta riitti, kun samalla kertaa otettiin käyttöön sekä uusi järjestelmä että yhtiöittämismalli, Salanterä sanoo.

Kehitys edellyttää joustavuutta ja avoimuuttta

Järjestelmätoimittaja on ollut suureksi avuksi uuden äärellä.

– Asiointi Vitecin kanssa on sujunut hienosti. Asiat ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa ja järjestelmäasiantuntijat ovat olleet helposti tavoitettavissa.

Heti uuden vuoden jälkeen koitti Nurmijärven kirkonkylän sekä Klaukkalan ja Tuusulan Hyrylän toimipisteissä odotettu h-hetki, jota edelsi henkilökunnalle järjestetyt käyttöönottokoulutukset. Järjestelmän pääkäyttäjäksi nimettiin työterveyshoitaja Paula Lahti, joka pystyi arvioimaan, miten uusi järjestelmä toimi käytännön työssä. Muutoksen ottama aika ja energia huomioitiin vähentämällä päivittäisiä vastaanottokäyntejä puolella parin ensimmäisen viikon aikana.

Jotta terveydenhuollosta saadaan yhteiskunnalle merkittävää säästöä, tulee tietojärjestelmien olla Acuten lailla joustavia ja kehitettävissä.

– Asiakkaan tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään vaatii aina asiakkaan luvan, mikä vie hieman enemmän aikaa vastaanotolle ilmoittautumisen yhteydessä. Olemme ottaneet käyttöön Acuteen integroidun Kaiku Health -lisäpalvelun, jota käytetään muun muassa potilastietojen siirtosuostumusten käsittelyyn, Salantera kertoo.

Keski-Uudenmaan Työterveys ja Uudenmaan Työterveys harkitsevat myös Acuten avoimen rajapinnan laajempaa hyödyntämistä ja uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa.

– Jotta terveydenhuollosta saadaan yhteiskunnalle merkittävää säästöä, tulee tietojärjestelmien olla Acuten lailla joustavia ja kehittyä sen mukaan, mitä teknologian lainsäädäntö antaa siihen uusia mahdollisuuksia. Terveyspalvelutoimijoiden muuttuvien tarpeiden yksilöllinen huomioiminen tekee uudet tehokkaammat toimintamallit mahdollisiksi.