Acute laboratorioliittymä

Tehosta laboratoriolähetteiden ja -tulosten käsittelyä.
Laboratorioliittymä siirtää sähköisesti laboratoriomääräykset ja tutkimustulokset Acute-järjestelmän ja laboratorion järjestelmän välillä. Liittymä on HL7-standardin mukainen sanomapohjainen yhteys järjestelmien välillä. Laboratorioliittymän toiminnallisuus on sovitettavissa tapauskohtaisesti, mutta yleensä järjestelmien välillä siirtyvät:

 • Potilaan perustiedot
 • Tutkimusmääräykset
 • Näytteenottotiedot
 • Laboratoriotestitulokset & lausunnot

Liittymä välittää standardinmukaisia HL7-sanomia. Acute ei ota kantaa, mikä vastaanottava/lähettävä järjestelmä on, kunhan se pystyy käsittelemään sanomia. Se voi olla esimerkiksi laboratoriojärjestelmä, laboratorioanalysaattori, työjonojärjestelmä tai vastaava.

Laboratorion pyyntösanoman voi asettaa lähtemään analysoitavaksi eri laboratorioihin Acuten lähetettä valmistaessa tai vasta Acuten näytteenoton jälkeen

Laboratorioliittymiä on jo toteutettu mm. alle listattuihin järjestelmiin:

 • Synlab
 • Vita
 • Fimlab
 • Effica
 • My+
 • Huslab
 • Satadiag
 • Nordlab
 • Labterm -analysaattorit

Acuten näyttöönotossa käytettäväksi tarratulostimeksi sopivat tulostimet, jotka tukevat ASCII-muotoista dataa.

Palvelun hyödyt

 • Laboratoriomääräysten ja –tulosten kirjaaminen ja käsittely tehostuu merkittävästi. Määräys siirtyy automaattisesti laboratorioon ja tulos siirtyy automaattisesti Acute-järjestelmään.
 • Virheiden todennäköisyys pienenee, koska manuaaliset tietojen syöttövaiheet poistuvat.
 • Prosessi määräyksestä tulosten kirjaamiseen nopeutuu.

Ota yhteyttä

Kysy lisää: myynti.acute@vitecsoftware.com tai
puhelimella 03 3395 0910.