13 toukokuuta 2024

Oman työelämänsä seppä – osaamisen kehittämisen tärkeydestä

Työelämän digitalisoituminen ja yksilökeskeisyys haastavat jokaista miettimään työtehtävien tuunausta, vuorovaikutuksen parantamista ja näkemyksellisyyden laajentamista. Parhaimmillaan työ tarjoaa haasteiden lisäksi mahdollisuuden oppia ja kehittää itseään. Se ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan edellyttää yksilöltä reaktiokykyä, uskallusta ja aktiivisuutta.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan vaaleaa taustaa vasten.

Onnistunut osaamisen johtaminen tukee yrityksen strategiaa ja avaa foorumin vuorovaikutukselle. Hyvää johtamista tarvitaan erityisesti silloin kun strategia muuttuu, työtehtäviin tai -vaiheisiin liittyvät vaatimukset ja osaamiset muuttuvat. Kun etsitään suuntaa tulevaisuudelle ja halutaan varmistaa muutosketteryys, asiantuntevan esihenkilötyön merkitys korostuu entisestään. Osaamisen kehittäminen ei ole kuitenkaan vain työnantajan käsissä, vaan jokainen on oman työnsä seppä – kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Kun yksilö on valmis kehittymään, pääsevät työnantajan johtamistaidot todelliseen testiin.

Osaamisen kehittämisen kolme tekijää

Jokainen asiantuntijamme pääsee oppimaan muilta ja tuomaan omia vahvuuksiaan esille tiimityöskentelyn myötä. Tiimimme taas huolehtivat siitä, että kehittyminen on linjassa tavoitteiden kanssa, jokaisen omat vahvuudet huomioiden. Yksilöiden tehtävänä on tulkita opittua ja viedä se käytäntöön – ennen kaikkea johtaa itseään. Osaamista voidaan kehittää kolmen tekijän kautta:

  1. Työn tuunaaminen on keskeinen osa oman työn kehittämistä. Oman työpäivänsä voi oppia tuunaamaan omien vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden mukaiseksi. Tämä edellyttää sekä muutosrohkeutta että aktiivisuutta.
  2. Toinen työelämän edellytyksistä on vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus luo pohjan onnistuneelle yhteistyölle, oppimiselle ja jopa innovaatioille. Erinomaisilla vuorovaikutustaidoilla ja verkostoilla voidaan myös taklata vaikeita tilanteita.'
  3. Kolmas osatekijä on oman näkemyksen laajentaminen. Se tarkoittaa oman urapolun ja tulevaisuuden suunnittelua. Tämä vaatii avoimuutta sekä työnantajalta että -tekijältä, ja rohkeutta tehdä valintoja.

 

Jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta ja kehittää itseään.

Meille on ollut tärkeää rakentaa osaamisen johtamismalli asiakkaan ja tuotteen elinkaaren hallinnan ympärille. Onnistumista mittaamme yhdistämällä henkilöstön hyvinvoinnin ja taloudellisen tuloksen yhteen, konkreettisesti ja euromääräisesti.

 

Jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta ja kehittää itseään. Hyödynnetään tämä mahdollisuus ja tehdään työstä oman näköistä!

Janne Vainio
toimitusjohtaja
Vitec Acute