Ketteryyttä ja luotettavuutta Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän toimintaan

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta) on Myllypuron kampuksella toimiva ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan perustuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. HyMy-kylä tarjoaa sosiaali- ja terveyshuollon täydentäviä palveluja yhteistyössä pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa.

Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi -innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana toimivassa HyMy-kylässä innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä. Autenttisella oppimisympäristöllä opiskelijoille mahdollistetaan tulevaisuuden taidot ja työelämälle tarvittavat osaajat.

HyMy-kylän oppimisympäristössä opiskelijat tuottavat kaikki palvelut osana opintokokonaisuuksia ja harjoitteluja. Aidossa asiakastyössä opitaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä ja ihmislähtöistä toimintaa, yksilöllistä palveluiden muotoilua, uusien palveluiden konseptointia sekä innovatiivista kehittämistä. Palveluista vastaavat ohjaavat opettajat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

Sujuvaa, tietoturvallista asiakaspalvelua

HyMy-kylä otti Acuten käyttöönsä syksyllä 2023. Acute valikoitui potilastietojärjestelmäksi kilpailutuksen tuloksena, sillä se sopi ehdokkaista parhaiten oppimisympäristön vaatimuksiin.  

Sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu että Vitec ovat uuden äärellä, kehittämässä yhteistyönsä myötä molempien palveluja.

– Acute on sujuvoittanut asiakaspalveluprosessia ja vahvistanut tietoturvaa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin ja on nostanut Metropolian profiilia palvelujen tuottajana, kertoo HyMy-kylän kehityspäällikkö Anita Ahlstrand.

Acute on sujuvoittanut asiakaspalveluprosessia ja vahvistanut tietoturvaa.

Acute mahdollistaa HyMy-kylälle myös tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin kumppanuuden sisällä. Koska Acute on A-luokiteltu potilastietojärjestelmä, se tuo myös eettistä luotettavuutta ja on helppo integroida palvelutoimintaan.  

– Olemme HyMy-kylälle niin sanottu kokonaisvastuullinen toimittaja, eli toimitamme myös Acutea laajentavia tai terveydenhuoltoon muutoin tarpeellisia tietojärjestelmäratkaisuja liittyen esimerkiksi suunterveyteen tai asiointiin. Olemme ylpeitä saadessamme mahdollistaa opiskelijoille, eli tulevaisuuden terveydenhuollon tekijöille, nykyaikaiset järjestelmät käytettäväksi jo opiskeluaikana, Vitec Acuten myynti- ja markkinointijohtaja Jyri Mäkinen kertoo.  

Kestävää kehitystä paperittoman palvelun avulla

HyMy-kylälle tärkeintä yhteistyössä on selkeys. Ahlstrandin mukaan Acute tekee asiakastyöstä ketterää ja sujuvaa.  

– Acute taipuu hyvin vaatimuksiimme. Lisäksi Vitec lunastaa asiakaslupauksensa ja pitää meistä hyvää huolta, Ahlstrand tarkentaa.  

HyMy-kylän toimintaan kuuluu olennaisesti se, että opiskelijat voivat tehdä työtään itsenäisesti. Acuten avulla ammattilaiset voivat kuitata opiskelijoiden tekemät potilaskirjaukset. Koko prosessi toimii hyvin, ja tietosuojakin on loppuun saakka ajateltu. Käyttäjät ovat tyytyväisiä, sillä prosessit ovat selkeät ja nopeat.

Acuten avulla ammattilaiset voivat kuitata opiskelijoiden tekemät potilaskirjaukset.
– Acute on myös kestävän kehityksen kannalta loistava lisä. Paperin käyttö ja sen arkistointi vähenee, mikä säästää luonnonvarojen lisäksi aikaa. Me olemme hyvin tyytyväisiä Vitec Acuteen, ja kerromme mielellämme hyvistä kokemuksistamme muillekin, Ahlstrand avaa.  

Myös Vitec Acutella yhteistyötä arvostetaan paljon ja toivotaan sen myötä myös opittavan. 

– Uskon, että voimme yhdessä Metropolian kanssa kehittää Acute-järjestelmää entistä paremmaksi, ja samalla myös lisätä Vitec Acuten henkilöstön osaamista terveydenhuollon eri erikoisalojen tiimoilta, mikä onkin ehdottomasti Metropolian ja HyMy-kylän vahvuus. Metropolialla kouluttautuu usean eri erikoisalan osaajia, joilla on osaamista terveydenhuollon prosesseista, mutta myöskin modernit tilat ja laitteet, sekä oikeanlaiset järjestelmät nykyaikaista koulutusta varten, Mäkinen summaa.