10 kesäkuuta 2022

HUS Työterveys jatkaa Acute-käyttäjänä

Kilpailutuksen myötä HUS Työterveyden ja Vitecin yhteistyö jatkuu. Acute on lunastanut paikkansa ketteryytensä ansiosta, ja kehitystyö jatkuu tarpeiden mukaan.

Hoitaja tutkii asiakasta ja pitää toisella kädellä kiinni kyynärpäästä ja toisella niskasta.

HUS Työterveys on yksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tulosalueen yksiköistä, ja se tuottaa työterveyspalveluja 27 000 HUSin työntekijälle. HUS Työterveys työllistää noin 80 työntekijää seitsemällä toimipisteellä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Acute-potilastietojärjestelmä on ollut käytössä HUS Työterveydessä jo vuodesta 2004. Viimeisimmässä palveluiden kilpailutuksessa Vitec valikoitui jälleen HUS Työterveyden potilastietojärjestelmäkumppaniksi.

– Meillä on pitkä historia yhdessä. Kehitystyön myötä meillä on nyt myös strukturoidumpi sopimus, jossa vastuukysymykset ja tukiportaaliasiat on selkeämmin merkitty, HUS Työterveyden laatupäällikkö Outi Molander-Mäkelä kertoo.

HUSin sisäinen työterveyshuolto pitää sisällään moniammatillista työskentelyä. Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset, mutta muuten se muistuttaa yksityisen sektorin tuottamaa työterveyshuoltoa.

– Olemme poikkeuksellinen toimija siinä mielessä, että usein työterveyshuoltotoiminto on ulkoistettu yksityisille toimijoille. Me tuotamme itse omat työterveyspalvelumme, toisin kuin muut yliopistosairaalat, Molander-Mäkelä kuvailee.

HUS Tietohallinto vahvasti mukana kilpailutuksessa

Moni HUS Työterveyden työntekijä on käyttänyt Acuten lisäksi muitakin potilastietojärjestelmiä, minkä ansiosta eri ohjelmistojen vertailu on ollut mahdollista. Useimmat ovat pitäneet Acutea kaikkein ketterimpänä vaihtoehtona. Kehitysideoitakin on syntynyt, ja niitä on nyt alettu viedä aiempaa tehokkaammin eteenpäin.

– Käytössämme ei ole pelkkä potilastietojärjestelmä, vaan erilaiset integraatiot muihin toimintoihin ovat olennainen osa järjestelmää, Molander-Mäkelä sanoo.

Viimeisimmässä kilpailutuksessa HUS Työterveys määritteli palvelun sisällöt ja konkreettiset tarpeet, kun taas HUS Tietohallinto otti huomioon kaikki tekniset vaatimukset. Kilpailutus kesti reilun vuoden, mutta lopputulos oli kaikkien osapuolten kannalta hyvä. Jatkossa HUS Tietohallinto on vahvasti mukana myös arjessa, kun Acutea käytetään. HUS Työterveyden laatima kehittämisen tiekartta auttaa vuoropuhelussa käyttäjien ja Vitecin kanssa.

Erityistarpeet huomioitava

Potilastietojärjestelmän kehitystyön keskiössä tulisi aina olla asiakas. Loppukäyttäjälle järjestelmä on arjen tärkein työväline, ja parhaimmillaan se sujuvoittaa vastaanottotyötä.

– Ohjelmistosuunnittelijoille tulee olla ymmärrys siitä, mitä kentällä tapahtuu ja millaisia tarpeita siellä on. Lisäksi erilaisten integraatioiden hyödyntämisen ja yhteistyön muiden palveluntuottajien kanssa tulee olla sujuvaa, Molander-Mäkelä toteaa.

Acute on osoittautunut HUS Työterveyden käytössä helppokäyttöiseksi, ja käytettävyyttäkin kehitetään koko ajan tarpeiden mukaan. Nykyinen sopimus on jälleen voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen julkinen kilpailutus tehdään uudelleen. Siihen asti HUS Työterveys jatkaa tyytyväisenä Acute-käyttäjänä.